spring naar de tekst

Welkom bij Echelon,

de plek voor iedereen die een stap vooruit wil zetten! Echelon is er voor iedereen die iets wil doen in de vormgeving van onderwijs over levensbeschouwing, communicatie en identiteitsontwikkeling. Echelon helpt als onafhankelijke stichting door haar expertise aan te bieden en door onderwijsprojecten en leermiddelen te ontwikkelen en uit te geven. Het materiaal van Echelon biedt de mogelijkheid om individuen zich te laten ontwikkelen tot volwaardige en verantwoordelijke deelnemers in een samenleving die gekleurd is door vele gezichten en zienswijzen.
Zo zijn er op deze website vele bouwstenen te vinden die helpen om de diepgang en verbinding in de klas en binnen de school te laten ontwikkelen.

GanzenOp een boerenerf scharrelt een groep witte ganzen. Ze hebben een heerlijk leventje. ’s Nachts hebben ze een droge plek om te slapen en overdag krijgen ze voldoende te eten. Ze hoeven hun vleugels nauwelijks te gebruiken. Op een dag komt er een bruine gans op bezoek.

Het is een echte druktemaker. Hij klappert met zijn vleugels en zorgt voor veel wind. De witte ganzen vinden het maar niks. Hun veren raken er van in de war, waardoor ze de hele dag aan het poetsen zijn om er weer mooi uit te zien. De bruine gans vertelt enthousiast over de verre reizen die hij heeft gemaakt. Hij heeft heel veel gezien en meegemaakt. De witte ganzen raken onder de indruk van zijn verhalen en zeggen in koor: “Dat willen wij ook wel!”

“Vlieg maar met me mee!” antwoordt de bruine gans. “Grijp je kans. Proef de vrijheid. Voel de wind in de lucht en de stralen van de zon.”

“Nee”, zegt het merendeel van de witte ganzen. “Hier op het erf is er geen jager die op ons gaat schieten en de boer zorgt voor ons eten. Eigenlijk is het heel plezierig om een tamme gans te zijn. Wild zijn is veel te gevaarlijk.”

Maar een paar ganzen willen toch wel graag met de bruine gans mee. Na een paar dagen vliegles volgen ze de bruine gans op zijn avontuur door de lucht. Ze gaan in de richting van het zuiden, de zon tegemoet. De winter komt er bijna weer aan en daar hebben ze geen zin meer in.

De andere ganzen blijven veilig op het erf en kijken hun vrienden na. “Wat een stelletje waaghalzen”, zeggen ze en schudden met hun kop. “Ze vliegen gewoon hun ongeluk tegemoet.”

Een paar maanden later worden de witte ganzen door de boer gevangen. Voor een flink bedrag verkoopt hij ze aan een groot restaurant. En wanneer het Kerstmis is, staan ze gewoon op het menu!

verhalen-die-ertoe-doen - copy - copy
boek-inleiding-indentiteit-en-burgerschap

Dit toegankelijke boek verkent de rol en relevantie van de westerse filosofie in de moderne wereld. Het behandelt diverse stromingen en historische contexten en nodigt de lezer uit tot kritisch denken en dialoog. Met aandacht voor onderwerpen als religie, postmodernisme en sociale kwesties. Een actuele aanvulling op de geschiedenis van de westerse filosofie.

verhalen-die-ertoe-doen

We horen bijna elke dag nog verwijzingen naar verhalen uit de Bijbel en de Koran. Maar hoe goed kennen we deze echt? En wat weten we over de verschillen en de overeenkomsten tussen de verhalen in de Bijbel en de Koran?

verhalen-die-ertoe-doen

‘Verhalen die ertoe doen’ is het eerste volwaardige basisboek over de identiteit van de school en hoe om te gaan met levensvragen. Voor gebruik op pabo’s en door individuele leerkrachten.
Dus zeer geschikt als (verdiepend) basisboek voor bijvoorbeeld de identiteitscoördinator op de basisschool. Zowel de theorie achter de identiteit en levensvragen alsook de praktische omschrijving komt aan de orde.

verhalen-die-ertoe-doen

We horen bijna elke dag nog verwijzingen naar verhalen uit de Bijbel en de Koran. Maar hoe goed kennen we deze echt? En wat weten we over de verschillen en de overeenkomsten tussen de verhalen in de Bijbel en de Koran?

verhalen-die-ertoe-doen - copy
Boek Geestelijke stromingen geven

In onze samenleving krijgen steeds meer mensen met een verschillende achtergrond met elkaar te maken. Als leerkrachten (in opleiding) zich realiseren dat iedereen er andere visies, interpretaties, gewoontes, normen en waarden op nahoudt, kunnen zij beter communiceren met hun leerlingen. Ook kunnen ze dit bewustzijn dan goed overbrengen aan hun leerlingen. Het vak Geestelijke stromingen is daar bij uitstek geschikt voor.

in-goede-handen
boek-inleiding-indentiteit-en-burgerschap

Dit is een handboek voor leerkrachten en studenten om alle leerlingen op een in het onderwijs geïntegreerde wijze te helpen bij hun identiteitsvorming, om daarmee hun weg te vinden in de pluriforme samenleving. Verschillende visies op identiteit komen aan bod, en ook allerlei (werk)vormen, 'tips', om de levensbeschouwelijke communicatie op gang te brengen en in te bedden in de schoolcultuur. Er zijn bijvoorbeeld suggesties voor passende dagopeningen, voor interacties van de school als geheel met de omgeving en aanbevelingen voor intervisie voor docenten. Rijk met kleurenfoto's geïllustreerd boek met een constructieve inhoud. Een inspirerend en praktijkgericht boek voor docenten en ouders.

previous arrow
next arrow
Spring naar boven