spring naar de tekst

In de media

 • Breng jongeren met ‘echte’ bijbel in kennis, auteur Jos van Remundt in Trouw van 28 december 1994, artikelTrouw
 • Naar aanleiding van de uitgave van ‘Beelden van verlangen naar een andere wereld: iconen’ in Trouw van 25 mei 1996. artikel Trouw
 • Pasen is eieren zoeken, door Ineke Jungschlegers in de Volkskrant van 5 maart 1998
  Er is veel weerstand tegen godsdienstonderwijs. En er is veel onwetendheid. Lang niet alle openbare basisscholen bieden godsdienstonderwijs of humanistische vorming aan…. artikel Volkskrant
 • Met scherpe blik, door Frits Groeneveld in het NRC-Handelsblad 26 januari 1998
  Nog steeds sturen veel mensen hun kinderen naar zogeheten protestants-christelijke en naar katholieke scholen. artikel NRC
 • Toespraak van Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid voor de PvdA, n.a.v. zijn ontvangst van de ‘eerste exemplaar Geestelijke stromingen geven’ in Deventer.
  Verus over Geestelijke stromingen geven, 11 juni 2015, boek over het vak geestelijke stromingen
 • Dick Lieftink op de website van BMS, juni 2016 n.a.v. zijn deelname aan een panel op een bijeenkomst op de Saxion Hogeschool in Deventer. innerlijke ruimte
 • Over gebed op basisscholen, door Raad van Kerken in Nederland, Klaas Kamp Oktober 2016 raad van kerken
 • Naar aanleiding van de HJ Schoo Lezing door Minister Edith Schippers door Jos Van Remundt in de Volkskrant van 9 september 2016
  Door de lafhartige opstelling van scholen leren kinderen vaak geen levensbeschouwing en burgerschap meer. artikel Volkskrant
 • Over culturele onderdrukking, auteur Jos Van Remundt in de Volkskrant van 16 januari 2018
  Veelbelovende studentes die hun studie moeten vertragen omdat ze thuis onderdrukt worden. Sta niet toe dat vrouwen zich op grond van culturele opvattingen moeten onderwerpen aan mannen. artikel Volkskrant
 • Blijf trouw aan kernwaarden auteur Jos van Remundt in Tubantia van 6 juni 2018
  Maak bij inschrijving van leerlingen duidelijke afspraken met ouders. Dat voorkomt incidenten als bij de Anninkschool in Hengelo, waar een homostel uit de eindmusical van groep 8 werd geschrapt.
  artikel Tubantia
 • Naar aanleiding van de uitgave ‘Inleiding Identiteit en Burgerschap’ een analyse van Martin Harlaar op de website van Vrij Links 15 februari 2019 over meer aandacht voor moraal in het klaslokaal. moraal in het klaslokaal
Spring naar boven