spring naar de tekst

Leven tijdens de corona

Momenteel verschijnen er veel tips, suggesties en aanbevelingen over wat men nu kan of moet doen. Wat is het verstandigste? Wat moeten we zeker niet doen? Heb jij ook tips, ideeën voor ‘leven tijdens de corona’, Schrijf dan een artikel of een column. Wij nodigen je graag uit om vanuit je ervaring en vakgebied een bijdrage te schrijven voor onze website.

De inhoud van jouw artikel moet prikkelend zijn en diepgang hebben, de lezer uitdagen en tot actie oproepen. Teksten die al eerder of elders zijn gepubliceerd of strijdig zijn met de doelstelling van Echelon komen niet in aanmerking. Je mag in jouw artikel ook verwijzen naar je eigen LinkedInpagina of website, mits je ook doorverwijst naar die van Echelon.

Gebruik minimaal 300 en maximaal 700 woorden. Blijf concreet. Geef geen lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten. De nadruk ligt op haalbare mogelijkheden.

Kortom: Het gaat ons om praktijkervaringen in de vorm van cases of voorbeelden waarvan de aanpak helder en duidelijk is. Mail je artikel of column naar: contact Echelon Mail je artikel of column naar: contact Echelon

Kirsten Smit

Ingezonden 09 april 2020

We zitten er nog midden in, maar..
Verpletterend mooi weer en ik zit op zolder te werken. Thuis, zoals bijna iedereen. Langzaam dringen geluiden door die mijn concentratie verstoren. Een puberzoon die luid via videobellen converseert met schoolmaten. Wat een goede headset, hij hoort zichzelf niet. Buren in constante praatstand en een gillende peuter buiten. Ondertussen probeer ik de geluiden te blokkeren en me te concentreren.

Uitzicht op de periode na de Corona crisis

Jos van Remundt

Ingezonden 17 april 2020

Blijkbaar was er geen goed structureel contact met de ouders/opvoeders mogelijk. Het kan goed zijn om na de corona crisis het huisbezoek structureel op te pakken. Liefst ieder jaar bij alle kinderen.

Hoe kunnen we voorkomen dat de kinderen onder de radar raken

Sytske Blaauw – Marleen Boon-Jansen – Jos van Remundt

Ingezonden 22 april 2020

Naast de reken- en taallessen zijn er nu andere prioriteiten. Het is belangrijk dat het team vóór de eerste schooldag de tijd en ruimte neemt om nieuwe inzichten, ervaringen en emoties met elkaar te delen.

Met deze uiteenlopende tips geven we u een aantal ideeën voor de eerste en na de eerste schooldag

Kirsten Smit

Ingezonden 07 oktober 2020

Enige maanden later na mijn eerste column zit ik nog steeds op zolder. Van verpletterend warm weer is geen sprake meer. De regen slaat hard neer op het zolderraam. Niet ongezellig, overigens.

Besmettelijk 2020

Spring naar boven