spring naar de tekst

Opinie

Op deze website geven we je een mogelijkheid een bijdrage te leveren voor discussie. Er wordt de gelegenheid geboden om te reageren op artikelen, commentaren en columns. Wij nodigen je graag uit om vanuit je ervaring en je inzicht een bijdrage te schrijven voor onze website. Je tekst mag best een beetje schuren.

Teksten die al eerder of elders zijn gepubliceerd of strijdig zijn met de doelstelling van Echelon komen niet in aanmerking. Je mag in jouw artikel wel verwijzen naar je eigen LinkedIn pagina of website, mits je ook doorverwijst naar die van Echelon. Gebruik minimaal 300 en maximaal 1400 woorden. Blijf concreet en duidelijk.

Mail je artikel of column

Jos van Remundt

Ingezonden januari 2024

Naar aanleiding van het besluit van minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid (VVD) om expliciet uitingen van geloofsovertuigingen in kleding van politieagenten te verbieden leidde dat tot veel discussie in de media. Vanuit Echelon op basis van onze ervaringen (met name met moslima’s) hebben wij ook deelgenomen aan deze discussie.

In de Volkskrant 1 augustus 2023 is onze reactie te lezen dat Souad Boumedien en Ruben Boomsma vinden dat een hoofddoekverbod niet past bij het inclusiebeleid van de politie. De ware aard zeggen zij dat de argumenten voor dit verbod zouden veroordelend, indirect discriminerend of impliciet een anti-islamsentiment zijn.
Bijlage Volkskrant (PDF 140kb)

In het Nederlands Dagblad van 10 augustus is onze reactie te lezen op de stelling van Fatih Kilic dat tegenstanders van een hoofddoek bij de politie worden verweten dat ze vanuit angst en onzekerheid reageren. En dat is een onjuiste stelling.
Bijlage Nederlands dagblad (PDF 130kb)

In het Parool van 10 augustus beweert Tom Zwart, Hoogleraar crosscultureel recht dat bij de schennis van de Koran de godsdienstvrijheid hoger staat dan de vrijheid van meningsuiting. Zie onze reactie in het Parool van 18 augustus: Bijlage Het Parool (PDF 138kb)

Jos van Remundt

Ingezonden op 11 juli 2023

‘Als ik altijd alles van mijn ouders krijgt, is het niet leuk meer’. Wat zou Rousseau zeggen wanneer hij deze commentaar van een kind hoort?

Rousseau over kinderen en vakantie (PDF 373 KB)

Sibel Sebüktekin en Jos van Remundt

Ingezonden op 8 juni 2023

Verschillende scholen in Nederland worstelen met islamitische leerlingen die op school willen bidden. Er worden petities gestart voor een gebedsruimte, terwijl sommige scholen het bidden juist helemaal proberen te verbieden. Aan ons is door verschillende besturen, directies en leerkrachten gevraagd om inzicht te verkrijgen in deze materie hoe men hier mee om te gaan.

Is het een goed idee om gebeds/stilteruimten te faciliteren? (PDF 312 KB)

Jos van Remundt

Ingezonden op 20 februari 2023

De boeken Roald Dahl worden aangepast vanwege ‘beledigend’ taalgebruik. Nare verhalen afzwakken doet de jeugd geen goed. Zie mijn artikel Trouw van 28 december 1994 naar aanleiding van de infantilisering van de kinderbijbels.

Breng jongeren met ‘echte’ Bijbel in kennis (PDF 153 KB)

(Ook gepubliceerd in Trouw van 28 december 1994)

Jos van Remundt

Ingezonden 9 februari 2023

ZELFCENSUUR IN HET ONDERWIJS Er bestaat geen onderzoek naar de mate waarin leraren in Nederland hun woorden inslikken, gedachten voor zich houden of op een andere manier zelfcensuur toepassen. Jos van Remundt, schrijver en voormalig docent levensbeschouwing bij Saxion, ziet de voorzichtigheid bij studenten en beginnende leerkrachten al jaren groeien.

Lastige discussies ontwijken in de klas heeft een prijs

Jos van Remundt

Ingezonden 20 juli 2022

In het Parool’ van 17 juli doet Lale Gül een oproep of iemand een onderkomen heeft voor een vrouw die thuis onderdrukt en mishandeld wordt door haar familie.
Deze problematiek van uitsluiting en onderdrukking van vrouwen is helaas breed in onze samenleving aanwezig.

Artikel Opinie Onderdrukking vrouwen (PDF 577 kb)

Rolf Deen en Jos van Remundt

Ingezonden 22 juni 2022

Verslag en lezing naar aanleiding de overhandiging 1e exemplaar ‘Achterkant van verhalen’ aan Carel Stolker, Emeritus rector magnificus & president en professor of private law van de Universiteit Leiden op 21 juni 2022.

verslag en tekst van de lezing op 21 juni (PDF 587 kb)

Jos van Remundt

Ingezonden 5 mei en 10 mei 2022

In de Volkskrant van 5 mei: ‘Met het voorschrijven van inclusiviteit en diversiteit bereiken scholen het tegendeel.
Opinie: Scholen, schrap woorden als diversiteit en inclusie uit uw ‘missie’

In het Nederlands Dagblad van 10 mei 2022 het artikel overgenomen uit de Volkskrant onder de titel ‘SCHOOL, LEG ‘INCLUSIE’ NIET OP’. :
Opinie: scholen schrap woorden als diversiteit en inclusie uit uw missie

Opinie: scholen schrap woorden als diversiteit en inclusie uit uw missie
lees de bijlage (PDF 198 kb)

Kirsten Smit

Ingezonden 21 maart 2022

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne gingen de gedachten van Kirsten terug naar haar schooltijd.

Lente (PDF 119 kb)

Jos van Remundt

Ingezonden 12 juni 2021

In het Parool van 22 mei schrijft Linda Duits, naar aanleiding van gedoe rondom het verhaal van Sneeuwwitje dat wat kan en niet meer kan altijd in beweging is. Dan is het maar de vraag of de richting waarin het beweegt wel de gewenste is. Want nare verhalen afzwakken doet de jeugd geen goed.

Lees het artikel uit het Parool (PDF 17kb)

Marleen Boon-Jansen

Ingezonden 4 maart 2021

Veel vraagtekens bij de filosofielessen voor kinderen bovenbouw basisschool die aangeboden worden door de junior kennisbank van Tilburguniversity.

De kunst van het vereenvoudigen (PDF 106 kb)

Kirsten Smit

Ingezonden 11 januari 2021

Als het in de afgelopen maanden ergens over ging, dan was het wel over geloof en vertrouwen. In iets. Of iemand, dat mag ook. Geloof en vertrouwen was het hoofdthema van ons leven.

Geloof en vertrouwen (PDF 129kb)

Jos van Remundt

Ingezonden december 2016

Welk antipestprogramma kiest u?

pesten

Jos van Remundt

Ingezonden november 2016

Een vervolgcolumn naar aanleiding van de H. J. Schoollezing, die minister Edith Schippers op 5 september 2016 hield in Amsterdam over de rol van de ouders in het onderwijs.

Edith Schippers deel 2 (PDF 111kb)

Jos van Remundt

Ingezonden september 2016

Een column naar aanleiding van de H. J. Schoollezing, die minister Edith Schippers op 5 september 2016 hield in Amsterdam over de kernwaarden in het onderwijs.

Edith Schippers deel 1 (PDF 117kb)

Spring naar boven