spring naar de tekst

privacy statement

Stichting Echelon hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door stichting Echelon dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Echelon houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hoe gaat stichting Echelon om met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Aan de hand van de onderstaande gegevens krijgen wij zicht op wie en welke instellingen, scholen belangstelling hebben voor de producten die op de website staan van Stichting Echelon. Deze gegevens wordt ook ingezet bij het ontwikkelen en de uitvoering van ons toekomstig beleid.
In het kader van jouw inlog gegevens worden de volgende persoonsgegevens gevraagd

a) voor- en achternaam
b) instelling waar je werkt of studeert
c) e-mailadres

Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaar bewaard. Dit komt omdat de wet dit eist voor het voeren van een administratie. Alle andere gegevens worden bewaard gedurende de duur van de opdracht en de overeenkomst.

opslaan gegevens

Onze gegevens staan op een netwerkschijf die ruim voldoende is beveiligd. Er kan maar één persoon bij de gegevens op deze schijf. De netwerkschijf is moeilijk bereikbaar van buitenaf en alleen via een VPN verbinding. De gegevens worden ook opgeslagen op een laptop, deze is beveiligd met een wachtwoord. De netwerkschijf staat gedurende de nacht 0.00 – 6.00 uit. Ook wordt er elke nacht een back-up gemaakt naar een netwerkschijf op een andere locatie in Nederland. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding en het bestand wordt beveiligd. Ook de netwerkschijf voor de back-up staat van 0.00 – 6.00 uit;

Beheer

De enige andere partijen waar de gegevens aan worden verstrekt zijn onze accountant en de belastingdienst.

Geheimhouding

De persoon die namens stichting Echelon het mandaat heeft om persoonsgegevens te registreren en te raadplegen, is verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat de gegevens te verstrekken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies. Via een cookieverklaring kun je aangeven of je wilt dat er cookies worden opgeslagen. Via de site verzamelen we gegevens over het surfgedrag van onze bezoekers. Je moet dan denken aan: waar surft iemand naar toe, hoe heeft deze persoon ons gevonden, in welk land woont deze persoon. Dit gebeurt natuurlijk anoniem, de gegevens worden door Google Analytics 14 maanden bewaard. De website is voorzien van de laatste beveiligingen. Alle verkeer loopt via https. Wij communiceren voornamelijk via e-mail. Al ons e-mail verkeer is beveiligd met SSL.

Reclamedoeleinden

Wij versturen geen reclame rond via de mail of via andere kanalen

Dataklekken

Wij doen er alles aan om datalekken te voorkomen en er voor te zorgen dat onze beveiliging op orde is. Mocht het toch gebeuren dan zal dat gemeld worden aan alle betrokkenen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veel gestelde vragen

 • Wat zijn persoonsgegevens?
  Dat zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, opleiding of werk. Wanneer (een combinatie van)
  deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je opleiding of
  e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
  Alleen de eigenaar van www.stichtingechelon is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens.
 • Waarvoor verwerkt stichting Echelon persoonsgegevens?
  Over het algemeen omdat we dit wettelijk verplicht zijn. Als we een factuur sturen dan zijn we wettelijk verplicht
  daar een aantal gegevens op te zetten. De factuur moeten we zeven jaar bewaren. Verder verzamelen we gegevens omdat
  we stichting Echelon verder willen uitbouwen.
 • Verwerkt Stichting Echelon ook bijzondere persoonsgegevens?
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden,
  etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Deze gegevens worden niet verwerkt. Ook verwerken wij geen
  persoonsgegevens zoals adressen en leeftijden die wij via het inloggen verkrijgen.
 • Hoe gaat Stichting Echelon met jouw persoonsgegevens om?
  Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard echter niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het
  doel waarvoor zij zijn verwerkt.
 • Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
  Je kunt zelf niet direct bij je persoonsgegevens. Maar op verzoek kunnen we je laten zien welke gegevens we van je
  hebben opgeslagen. Ook kan je aangeven dat je niet wilt dat we ze bewaren of je kunt ze wijzigen. Alleen de gegevens
  die we volgends de wet moeten bewaren voor de administratie kunnen we niet verwijderen. Alleen de eigenaar kan bij
  deze gegevens.
 • Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Echelon
  Gegevens worden binnen Stichting Echelon alleen uitgewisseld als hier een noodzaak voor is.
 • Hoelang worden jouw gegevens bewaard?
  Voor gegevens die noodzakelijk zijn voor het voeren van een administratie zijn we genoodzaakt zeven jaar te bewaren.
  Voor de overige gegevens geldt dat we ze bewaren zolang dat voor Stichting Echelon van belang is.
 • Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Echelon gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze Stichting:
  contact
 • Wijzigingen
  Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

ANBI

De stichting is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) (fiscaalnummer 8056.46.383). De bestuursleden zijn vrijwilligers die uiteraard geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.
Stichting Echelon
Oudegracht 26-D
1811 CL Alkmaar

Spring naar boven