spring naar de tekst
leeszaal bibliotheek

Boeken

Stichting Echelon heeft een divers aanbod aan handboeken voor ieder die actief aan de slag wil met betekenisvol onderwijs en binnen scholen als lerende organisaties. Al deze publicaties voorzien in een gedegen theoretisch kader, didactische toepassingen en praktische werkvormen en materialen. Daarnaast zijn ze te gebruiken door pabostudenten, leerkrachten en schoolbesturen.
Hieronder vindt u een overzicht van rubrieken waaronder wij de boeken onder geplaatst hebben.

Identiteit en levensbeschouwelijke communicatie

Filosofische verbeelding.
Heeft de westerse filosofie nog toekomst?

Vroeger was ‘filosoferen’ voornamelijk weggelegd voor de gegoede, gestudeerde man, tegenwoordig roept zelfs een theezakje op tot een ‘filosofisch gesprek’ en krijgen kinderen op de basisschool al ‘filosofieles’. Wat is filosofie en wat maakt iemand tot een filosoof? Hebben filosofen nog een taak in het publieke debat? Kunnen filosofen wijzen naar een betere toekomst? Wat is er nog over van de westerse filosofie? Of is het een vakgebied dat zijn beste tijd heeft gehad?

bekijken

De achterkant van verhalen, anders kijken naar de Bijbel en de Koran

We horen bijna elke dag nog verwijzingen naar verhalen uit de Bijbel en de Koran. Maar hoe goed kennen we deze echt? En wat weten we over de verschillen en de overeenkomsten tussen de verhalen in de Bijbel en de Koran?

bekijken

In Goede Handen

Met behulp van ‘In Goede Handen: Handboek voor Levensbeschouwelijke Communicatie en Identiteit’ worden leerkrachten in staat gesteld kinderen samenhang te laten ontdekken in de wereld waarin zij leven en opgroeien. Dit boek stelt hen in staat om op een creatieve en open manier rekening te houden met de verschillende culturele achtergronden van de kinderen. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de burgerschapsvorming van de kinderen.

bekijken

Verhalen Die Er Toe Doen

‘Verhalen die er toe doen’ is een volwaardige basisboek dat zeer geschikt is voor leerkrachten. Het biedt handreikingen om levensbeschouwelijke communicatie binnen de school te realiseren en ook om vorm en inhoud te geven aan de identiteit van de school. Dit boek behandelt een veelzijdige achtergrond van tradities tegen het licht van levensvragen en dit wordt ondersteund met vele voorbeelden, afbeeldingen en teksten.

bekijken

Boek Geestelijke stromingen geven

Geestelijke Stromingen Geven

Bij een vak als Geestelijke Stromingen maken kinderen in het basisonderwijs kennis met diverse levensbeschouwingen en religies. Het boek ‘Geestelijke Stromingen Geven’ biedt u als leerkracht de handvatten om hier vorm aan te geven. Vanuit het oogpunt van een zestal levensvragen kijken we naar de betekenis die hieraan toegekend wordt vanuit verschillende tradities, overeenkomsten en verschillen. Hierbij is er niet enkel sprake van kennisoverdracht, maar ook aandacht voor bewustwording, autonomie en empathie met betrekking tot diversiteit en levensbeschouwelijke communicatie.

bekijken

Burgerschap en geestelijke stromingen

De Vleugels van de Tijd

Op welke manier kunt u binnen uw school of in de les goed leren omgaan met de verschillende culturele achtergronden? ‘De Vleugels van de Tijd’ is een uitstekend boek om hier invulling aan te geven op een manier die ook bij de identiteit van uw organisatie past en de normen- en waardenontwikkeling die hierbij belangrijk zijn.

bekijken

boek-inleiding-indentiteit-en-burgerschap

Inleiding Identiteit en Burgerschap

Als (aankomend) leerkracht bent u medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de identiteit en de burgerschapsvorming van de leerlingen. Om hierin onderwijs te geven of zelfs als voorbeeld te dienen, is het belangrijk dat u weet wie u bent en waar u voor staat.

bekijken

Sociale emotionele vorming en drama

Een geschenk van de woestijn, verhalen voor 1001 kinderen

Een intercultureel werkboek en leesboek met verhalen en drama-werkvormen. Het bevat ruim 50 verhalen uit verschillende culturen met werkvormen. Er zijn drie dramacomposities volledig uitgewerkt. Ook is er een alfabetische lijst opgenomen van 150 begrippen, termen en werkvormen uit de wereld van drama.

bekijken

boek Ik kon mijn adem niet ademen

Ik kon mijn adem niet ademen, dramalessen over emoties voor de middenbouw van de basisschool

Opvoeding wordt voor een groot deel door de thuissituatie bepaald, maar toch blijven veel kinderen met vragen en problemen zitten. Bij de oplossing daarvan kan het onderwijs een belangrijke rol spelen. Het onderwijs heeft immers een belangrijke rol in het opbouwen van een goed waarden- en normenpatroon. Van belang daarbij is dat kinderen met verschillende culturele achtergrond goed met elkaar kunnen communiceren. Deze beide nieuwe projecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijspraktijk.

bekijken

boek Uitstekend goed

Uitstekend goed, dramalessen over omgangsvormen voor de middenbouw van de basisschool

Opvoeding wordt voor een groot deel door de thuissituatie bepaald, maar toch blijven veel kinderen met vragen en problemen zitten. Bij de oplossing daarvan kan het onderwijs een belangrijke rol spelen. Het onderwijs heeft immers een belangrijke rol in het opbouwen van een goed waarden- en normenpatroon. Van belang daarbij is dat kinderen met verschillende culturele achtergrond goed met elkaar kunnen communiceren. Deze beide nieuwe projecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijspraktijk.

bekijken

Overige

boek Beelden Van Verlangen

Beelden Van Verlangen Naar Een Andere Wereld: Iconen (1996)

Het boek is speciaal gemaakt voor jonge mensen en niet gelovigen. Door deze uitgave weet men dat communiceren met beelden niet iets dat pas in onze tijd is uitgevonden. Want in advertenties, sociale media wordt namelijk gebruik gemaakt van eeuwenoude iconentechnieken.

bekijken

Spring naar boven