spring naar de tekst

De achterkant van verhalen, anders kijken naar de Bijbel en de Koran

We horen bijna elke dag nog verwijzingen naar verhalen uit de Bijbel en de Koran. Maar hoe goed kennen we deze echt? En wat weten we over de verschillen en de overeenkomsten tussen de verhalen in de Bijbel en de Koran?

Verhalen kunnen mensen helpen om samenhang te scheppen in een verwarrende en soms beangstigende wereld. De grote verhalen van jodendom, christendom en islam worden gebruikt om levensvragen te beantwoorden en een houding ten aanzien van de wereld in te nemen. Joden, christenen en moslims vinden echter verschillende antwoorden. Zelfs aanhangers van dezelfde godsdienst kunnen heel andere conclusies uit de verhalen trekken.

“De Achterkant van Verhalen” beschrijft de manier waarop vroeger de grote verhalen werden overgeleverd en onder welke omstandigheden ze werden vastgelegd. Het legt uit hoe moeilijk het kan zijn om de oorspronkelijke teksten te interpreteren en te vertalen. Ook laat het zien op welke manieren de verhalen worden bewerkt voor kinderen en worden verbeeld in kunst, boekillustraties en muziek. Bedoeld voor iedereen die meer wil leren over de verhaaltradities die in onze diverse samenleving voortleven.
 

Een leeswijzer (PDF, 130kb), daarin kunt u lezen wat er per hoofdstuk besproken wordt.

Auteur: Jos van Remundt
 
Voor aanschaffen en meer informatie kijk op de website van Eburon

Hoe gaat men om met diversiteit? Met polarisatie in de samenleving? Met religieus fundamentalisme? Met mensen die godsdienst boven de grondwet plaatsen? Dit zijn enkele van de maatschappelijke vraagstukken die ook terugkomen in uw werk. Weten waar u zelf en waar uw instelling voor staat, en dit gebruiken in uw praktijk, is in deze tijd belangrijker dan ooit. Tijdens vijf bijeenkomsten ziet u hoe u deze vragen kunt oppakken met uw collega’s.
Lees de ervaringen van zo’n bijeenkomst! (PDF 160kb)

Reacties

Een welkome afwisseling vanuit verschillende perspectieven op de werkelijkheid binnen verscheidene religies en culturen. Dit boek als resultaat van lang onderzoek en ervaring is een ‘must have’ standaardwerk voor wie professioneel hier mee te maken krijgt.
Een eye opener op verwevenheid en dwarsverbanden in deze oude en tegelijkertijd actuele verhalen. Aanbeveling voor geestelijk verzorgers. De achterkant wordt een hiermee nieuwe voorkant.
drs Mary Bregman, algemeen geestelijk verzorger Inovum.

Het boek laat ook zien wat voor een ruime kennis je nodig hebt om op een genuanceerde manier over maatschappelijk erg belangrijke kwesties te spreken: de verschillende religieuze tradities, de heilige boeken die daarbij horen, de geschiedenis ervan, sociologische achtergronden, hermeneutische vraagstukken, … Daarom is het boek ook een overtuigende illustratie van het blijvende belang van de geesteswetenschappen voor de wereld van vandaag! Dries De Crom Lecturer at Tilburg University

“Het zeer leesbare en prachtig geïllustreerde boek “De achterkant van verhalen” heeft mijn kennis over de drie (monotheïstische) wereldgodsdiensten enorm vergroot. Ik was als atheïst verrast over de vele frappante overeenkomsten tussen deze geloofsrichtingen. Wat zou het fijn zijn als ook gelovigen hier kennis van zouden nemen en dit hen ertoe zou aanzetten de onderlinge strijd te staken.” Riekje de Haan, belastingconsulent

‘Dit boek zou gebruikt moeten worden in de inburgeringscursus’. Meindert Fennema

Na het lezen van ‘De achterkant van verhalen’ ben ik bewuster geworden van mijn geloof schrijft Aat Semeijn (PDF 13Kb)

“Deze uitgave is een immer verrassende aaneenschakeling van verhalen die bij reflectie
Zowel druppels in de oceaan als zandstormen blijken bloot te leggen.” – Awraham Soetendorp (lid Comité van Aanbeveling Stichting Echelon)

“Prachtig vergelijkend overzicht van verhalen uit de drie Abraham-tradities, Jodendom, Christendom en Islam. Zeer welkom in deze tijden van onbegrip en polarisatie.” – Herman Wijffels (lid Comité van Aanbeveling Stichting Echelon)

“Zonder compleet te willen zijn is ‘De achterkant van verhalen’ een aanwinst.Het boek neemt je mee langs de inhoud en achtergrond van bekende en soms verrassende verhalen uit de joodse, christelijke en islamitische traditie. Alles wordt duidelijk verteld. Het boek leest lekker weg. De gekozen afbeeldingen geven tijd en beleving weer en zijn daarmee van toegevoegde waarde.Deze uitgave is echt een toevoeging. Een aanwinst!” – Marleen Boon-Jansen (lid van team Echelon)

“De achterkant van verhalen’ is de neerslag van een levenswerk. Tientallen jaren ijveren voor verspreiding onder leraren en andere opvoedvolk van kennis over en begrip voor religie en levensbeschouwing ligt aan dit boek ten grondslag. Daarbij toont de auteur Jos van Remundt een gezonde achterdocht voor fundamentalisme en een opvallend begrip voor orthodoxie. Dit boek is een rijk gevuld compendium. Wie alle studieopdrachten doet en literatuurverwijzingen natrekt is wel even bezig maar heeft daarna dan ook een goed gedocumenteerd begrip van de grootste godsdiensten en levensbeschouwingen die je in Nederland tegen het lijf kan lopen.” – Rolf Deen

“Met het boek “Achterkant van verhalen” in de hand is een open gesprek over levensbeschouwing mogelijk. Het kan het gesprek over een drempel tillen; uit de emotie en dogma’s, naar communiceren op inhoud.” – Sytske Blaauw: (lid van team Echelon)

“Ik heb een aanbeveling geschreven in ‘De achterkant van verhalen’ dat gaat over een persoonlijke droom waarin een koningin een kind heeft gekregen. De droom ging over de Islam en zijn gelaagde verbinding met het christendom, jodendom en de geloven ervoor. Geheel toevallig is op de kaft van het boek een afbeelding van de ‘koningin’ Maria en haar zoon. Een mooie synchroniciteit, die wellicht geen toeval is, maar een extra reminder dat wij met z’n allen met elkaar verbonden zijn.” – Salima Essakkati, imam

Volgens Henk Kuindersma is de vraagstelling (thematiek) in het aangeven boek voor oriëntaties, afwegingen en meningsvorming van groot belang. Het boek ‘De achterkant van verhalen. Anders kijken naar de Bijbel en de Koran geeft toegankelijke en korte info over veel gebuikte kinderbijbels, een Tenach voor kinderen en een koran voor kinderen (H. 12). Als ook inspirerende perspectieven op de omgang met bronverhalen uit de drie tradities: Christendom, Jodendom en Islam. (H. 13). Hoofdstuk 14 ‘Permanente educatie’ heeft geheel mijn hart. De totale context krijgt ook alle studieuze aandacht: Deel 1 Probleemstelling en duiding; Deel 2 Informatie over de boeken (c.q. de bronnenboeken: Bijbel, Tenach en Koran. Deel 3 De praktijk van toen en nu. Kortom heel goed ‘contextueel’ opgebouwd. Een goede inleiding op verdere, verdiepende studies waar ik voor pleit. Waarin ik graag zie dat kinderbijbels breder worden beschreven en theologisch en godsdienst pedagogisch worden bestudeerd. Henk Kuindersma op LinkedIn

Iris Schlagwein vertelt in een interview van het blad Volzin dat ze zonder geloof is opgevoed. En dat ze toch (of juist daarom) nieuwsgierig is naar religieuze teksten. Om die reden staat ‘De achterkant van verhalen’ op haar verlanglijstje. op mijn boekenplank staan boeken die voor mij life changing waren

Een vermelding in de Soefiegedachte zomer 2021
Het doel van dit boek is het verkrijgen van kennis over en inzicht in de verhalen die in de Bijbel en de Koran staan. Deze informatie helpt om de hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen in perspectief te zetten. Rijk geïllustreerd en voorzien van educatieve lesmethoden is ‘De Achterkant van verhalen’ uiterst geschikt voor lees- en werkgroepen als aanzet voor een open dialoog over de eenheid van de religies.
Soefiegedachte is een periodiek van de Nederlandse Soefi Beweging: www.soefi.nl

interviews & nieuws

 • Verslag van een bijeenkomst rondom de uitgave ‘De achterkant van verhalen’.

  In Leiden heeft Carel Stolker, Emeritus rector magnificus & president en professor of private law van de Universiteit Leiden deze uitgave op 21 juni 2022 ontvangen.
  Lees hier is het verslag van deze bijeenkomst rondom deze uitgave. (PDF 2mb)

 • Een mooie bespreking in het Vlaamse Tijdschrift voor Geestelijk Leven door Frederique Vanneuville. Zij is werkzaam bij faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Leuven. lees hier de boekbespreking (PDF 1mb)
 • Volgens Harm van Grol gaat deze uitgave over verhalen en spraakverwarring, over jood tegenover christen tegenover moslim, over fundamentalistisch tegenover liberaal tegenover vrijzinnig, Het boek wil heel veel, maar in ieder geval voor een breed publiek verheldering brengen in de chaotische wereld van de Bijbel en Koran en hun interpretaties. Zie zijn recensie in ‘Schrift’ (PDF 799kb)
 • Volgens Klaas van der Kamp is het boek speels opgezet. Je voelt je als lezer meegezogen door de illustratieve verhalen en de onverwachte wendingen. Gaandeweg weet de auteur je te overtuigen dat achter de overgeleverde verhalen van drie monotheïstische godsdiensten en achter de biografieën van mensen gemeenschappelijke oriëntatiepunten te vinden zijn. Mensen hebben veel met elkaar gemeen, ondanks de etnische en culturele verschillen. Hij citeert dan ook in een eerste hoofdstuk het boek ‘Verhalen verbinden’ van A. van der Harst. Lees de recensie (PDF 117kb)
 • Volgens tijdschrift ‘Speling’ is een het mooi boek. Veelzijdig en breed, prachtig geïllustreerd. Ook laat het zien op welke manieren de verhalen worden bewerkt voor kinderen en worden verbeeld in kunst, boekillustraties en muziek. Lees hun recensie
 • In de Volkskrant van zaterdag 6 februari 2021 schrijft Hulspas dat de Achterkant van verhalen een fraai en sympathiek boek is, bij uitstek voor wie de religieuze dialoog zoekt Lees de bijlage (PDF 419Kb)
 • Interview met Tjerk de Reus in ‘De Nieuwe Koers’ over dat het onderwijs religies steeds vaker op één hoop gooit. de nieuwe koers (PDF 109kb)
 • Op zondag 14 februari was er een interview op RTV-OOST te beluisteren over onze uitgave ‘De achterkant van verhalen’.
  Lees het artikel over ‘De achterkant van verhalen’.

  “Ik heb het interview beluisterd. Een genuanceerd verhaal waarin duidelijk wordt waar Echelon voor staat en wat hierbij de zorgen zijn. Fijn om naar te luisteren.”

  “Mooi interview! Heb je alles kunnen zeggen wat je wilde?”

 • Interview met Kelly Keasberry in ‘TERTIO’ van 24 februari 2021 over onderwijs, verzuiling, pluriformiteit, traditie.
  Lees het artikel van Kelly
 • Interview met Joos Meesters in ‘Het Belang van Limburg’ van 3 april 2020 over dat de teksten in de Bijbel en Koran niet onschuldig zijn. Lees hier het interview met Joost Meesters
 • “Dit boek is naast een lees- en kijkboek ook een bronnenboek, dat zeker een plek verdient in de mediatheek van de school of in het klaslokaal.” schrijft Cocky Fortuin-van der Spe in Narthex van juni 2021, Lees de recensie in Nartex (110 kb)
 • De Zalige Zalm (www.dezaligezalm.nl) ondersteunt kerken om hun blad professioneel en tegen lage kosten uit te geven. Men krijgt van hen keuzepagina’s aangeboden die geschreven zijn door professionele auteurs. Vanaf de maand juni 2021 is er een recensie van Teun-Jan Tabak in een groot aantal bladen van parochies/gemeenten opgenomen. Lees de recensie (PDF 636kb)
 • “Het boek is prachtig vormgegeven met een grote rijkdom aan foto’s waardoor de verhalen ook letterkijk in beeld komen.” schrijft |Bill Banning in Narthex van december 2022, Lees de recensie in Narthex (PDF 317kb)
Spring naar boven