spring naar de tekst

Filosofische verbeelding.
Heeft de westerse filosofie nog toekomst?

Vroeger was ‘filosoferen’ voornamelijk weggelegd voor de gegoede, gestudeerde man, tegenwoordig roept zelfs een theezakje op tot een ‘filosofisch gesprek’ en krijgen kinderen op de basisschool al ‘filosofieles’. Wat is filosofie en wat maakt iemand tot een filosoof? Hebben filosofen nog een taak in het publieke debat? Kunnen filosofen wijzen naar een betere toekomst? Wat is er nog over van de westerse filosofie? Of is het een vakgebied dat zijn beste tijd heeft gehad?

Filosofische Verbeelding: Heeft de westerse filosofie nog toekomst? helpt bij het formuleren van de problematiek en het verbreden van kennis en inzicht. Dit boek opent de blik van lezers, nodigt hen uit om vragen te stellen en zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Deze uitgave geeft op een toegankelijke wijze inzicht in de hedendaagse stromingen als jodendom, katholicisme, islam, reformatie en humanisme. Er wordt duidelijk gemaakt dat deze stromingen, naast gezamenlijke waarden, ook eigen waarden hebben. Daarnaast geeft deze uitgave een overzicht van de ontwikkeling van de geschiedenis van de westerse filosofie. De geschiedenis heeft zijn weerslag gehad op de filosofie en omgekeerd.

Het denken van een filosoof kan niet losgekoppeld worden van de tijd waarin hij leefde. Daarom staat bij een aantal hoofdstukken in het boek aan het begin een tijdtabel met enkele korte cultuurhistorische en politieke beschrijvingen van de desbetreffende periode. Ook hebben filosofen invloed op elkaars denken gehad, soms werd er op doorgedacht, soms ontstond er juist een tegengeluid. Er is aandacht voor onderbelicht gebleven onderwerpen als postmodernisme, slavernij en de positie van de vrouw. De praktijkvoorbeelden bieden veel aanknopingspunten om in gesprek te gaan, of om eigen gedachten te vormen en opnieuw te formuleren. De onderwerpen zijn laagdrempelig uitgewerkt zodat het voor iedereen leesbaar is: het is een aantrekkelijk aanvulling op de filosofieboeken van Bertrand Russell en Hans Joachim Störig.

Meer weten

Auteurs: Jos van Remundt / Sytske Blaauw

Verschijnt 20 november 2023.

Voor aanschaffen en meer informatie kijk op de website van Eburon Eburon.

Deze uitgave wordt op enkele locaties gepresenteerd, binnenkort daarover meer informatie.

Spring naar boven