spring naar de tekst

De Vleugels van de Tijd

Op welke manier kunt u binnen uw school of in de les goed leren omgaan met de verschillende culturele achtergronden? ‘De Vleugels van de Tijd’ is een uitstekend boek om hier invulling aan te geven op een manier die ook bij de identiteit van uw organisatie past en de normen- en waardenontwikkeling die hierbij belangrijk zijn.

Aandachtspunten hierbij zijn: kennismaken, verkennen, verdiepen en uitproberen. Zo staan de kinderen enerzijds stil bij hun eigen ervaringen en gevoelens en anderzijds leren zij zich inleven in de ander. Met dit boek maken de kinderen kennis met pluriformiteit op toegankelijke, speelse en creatieve manier. Door op deze manier met diversiteit in contact te komen en aandachtig te kijken, luisteren en erover te praten leren zij verschillen waarderen en respecteren.

Over de inhoud

Het uitgangspunt van dit boek is dat elke school in de praktijk te maken heeft met leerlingen die verschillende culturele achtergronden hebben. Het boek levert een bijdrage aan de normen- en waardenontwikkeling van de kinderen, maar stimuleert vooral ook hun creativiteit. Natuurlijk zullen de kinderen op school meedoen omdat ze het leuk vinden, maar het is ook een serieuze zaak.
Het werken met interculturele thema’s houdt in: kennismaken, verkennen, verdiepen en uitproberen. De kinderen komen stil te staan bij hun eigen ervaringen en gevoelens en ze leren zich in te leven in die van anderen. Er zijn veertig thema’s die gegroepeerd zijn onder Tijd, Natuur, Elementen, Hemel, Mens, Tijdsdrempels, Iets maken en lichaam. Een hoofdstuk met 150 bouwstenen of werkvormen en als laatste hoofdstuk: een intercultureel kalender.
Het boek kan op twee manieren gebruikt worden: incidenteel of structureel.
Incidenteel door er af en toe een thema uit te halen en uit te werken in een les, een project of een dagopening.
Structureel door onderling af te spreken welke thema’s zij gedurende het schooljaar op school aan de orde willen stellen in de lessen, de projecten en de schoolvieringen.

Meer weten

De aanschafprijs van dit boek is € 15,00 inclusief verzenkosten. Maak € 15,00 over naar bankrek. NL 11 INGB 0005 7859 69 t.n.v. Stichting Echelon ovv: ‘De Vleugels van de Tijd’ en uw naam en volledig adres. Ontvangt u het boek niet binnen twee weken, neem dan contact op.

Auteur inhoud: Jos van Remundt
Auteur werkvormen: Jos van Remundt
Co-auteur: Tjarco Duinstra
Illustratie voorkant: Vladimir Majakovskij

Recensie

“… en dan trekt elke keer mijn eigen lagere schooltijd aan mij voorbij. ‘Wat is de tijd gevlogen’ denk ik dan. In mijn geval ging het om drommen lopende kinderen die dagelijks 10 tot 15 kilometer naar en van school aflegden. We scandeerden altijd leuzen, beurtelings in de eigen groepstaal, maar meestal was het in het Nederlands of Sranang Tongo (Surinaams). Zelf had je het nauwelijks in de gaten, toch werd je spelenderwijs en met maar weinig middelen het socialisatieproces ingeleid.
Het is met deze achtergrond dat ik enthousiast dit boek bij u aanbeveel. Want de tijd vliegt! We kunnen er niet snel genoeg bij zijn om onze kinderen te stimuleren en te helpen bij de uitdaging om zich voor elkaars cultuur te interesseren. ‘De Vleugels van de Tijd’ draagt bij tot een creatieve en inventieve interpretatie van interculturaliteit. De schrijvers hebben tijd noch moeite gespaard de mogelijkheden te onderzoeken om op school systematisch te kunnen werken aan de normen- en waardenontwikkeling van onze kinderen.”
Intercultureel ben je niet één dag in het jaar, neen, intercultureel zijn is een manier van leven. – Gerda A. Havertong

“Sleutelwoorden van dit boek zijn pluriformiteit en intercultureel onderwijs (ICO) Alle scholen in Nederland hebben de taak om inhoud en invulling te geven aan ICO. In dit boek vertrekt men vanuit de opvatting dat het bij ICO gaat om ontmoetingen van verschillende waarden, normen en bronnen. Het boek wil een bijdrage leveren aan de normen- en waardenontwikkeling van het kind en tevens de creativiteit bevorderen. Na een woord vooraf (Gerda Havertong) en een inleiding volgt een korte handleiding. Daarna komen we tot de eigenlijke kern van het boek: de beschrijving van de veertig thema’s. Deze thema’s worden gerangschikt onder de volgende acht hoofdthema’s: tijd, natuur, elementen, hemel, mens, tijdsdrempels, iets maken en lichaam. Per thema worden suggesties gegeven voor de verschillende leeftijdsgroepen. Het boek wordt afgesloten met een werkvormen-ABC, een interculturele kalender, een trefwoordenregister en een literatuurlijst. Een praktisch en waardevol boek voor scholen voor basis- en speciaal onderwijs.” Uiteraard ook bruikbaar voor studenten. – Jos Derksen

Spring naar boven