spring naar de tekst

Een geschenk van de woestijn, verhalen voor 1001 kinderen

Een intercultureel werkboek en leesboek met verhalen en drama-werkvormen. Het bevat ruim 50 verhalen uit verschillende culturen met werkvormen. Er zijn drie dramacomposities volledig uitgewerkt. Ook is er een alfabetische lijst opgenomen van 150 begrippen, termen en werkvormen uit de wereld van drama.

Over de inhoud

Een boek voor leraren en leerlingen om met verhalen te leren spelen. De inleiding geeft heldere antwoorden op vragen als: Wat kun je met drama in het onderwijs? Wat is drama eigenlijk? Hoe leren kinderen door drama? Bij elk verhaal worden drama-activiteiten beschreven. Een Drama-ABC dient als speelwijzer voor de gebruiker. ‘Een geschenk van de woestijn laat de leraar een rijkdom van verhalen uit diverse culturen ontdekken. In de hoop dat het spelen tot ieders verbeelding gaat spreken.’

Meer weten

De aanschafprijs van dit boek, 2e druk 1995 is € 15,00 inclusief verzenkosten. Maak € 15,00 over naar bankrek. NL 11 INGB 0005 7859 69 t.n.v. Stichting Echelon ovv: ‘Geschenk van de Woestijn’ en uw naam en volledig adres. Ontvangt u het boek niet binnen twee weken, neem dan contact op.

Auteurs inhoud: Rolf Deen & Fred Houtzager
Auteurs werkvormen: Rolf Deen & Fred Houtzager
Eindredactie: Monique de Jong
Vormgeving en omslagontwerp: Eric van Grieken

Recensie

Dit boek is een uitgave van een stichting die ‘levensbeschouwelijke communicatie’ bevordert. Het is bedoeld voor gebruik in het primair onderwijs. Wat betreft de inhoud geven ‘verhalen uit alle windstreken’ en van ‘alle culturen’ en ‘drama(onderwijs)’ elkaar een hand. De opbouw is eenvoudig en duidelijk. De verhalen worden aangeboden voor drie leeftijdscategorieën: van 4 t/m 6, van 7 t/m 9, van 10 t/m 13 jaar. Qua verdeling over het schooljaar worden de vier seizoenen gevolgd. Rondom ieder verhaal wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor verwerking in een drama-les. De inhoud kan gezien worden als een complete leergang voor drama-onderwijs/levensbeschouwing/geestelijke stromingen; er kan echter ook uit geput worden ten behoeve van op zichzelf staande lessen. Het boek kent een bruikbaar drama-ABC waarin zo goed als bij alle drama-onderwijs horende begrippen worden uitgelegd. De uitwerking is overzichtelijk, gemakkelijk bruikbaar en zit boordevol tips en ideeën. Aan alles is te zien dat de auteurs veel onderwijservaring hebben op voornoemde vakgebieden. Zij hebben haarfijn aangevoeld wat de vraag is van ieder die met groepen kinderen werkt (zowel binnen als buiten school!) en op een doordachte wijze invulling willen geven aan drama-activiteiten.
Biblion recensie, Mart Seerden.

Het woord ‘Echelon’ staat voor een duidelijk herkenbaar onderdeel van een marcherend leger, en ook voor traptrede. We gaan ervanuit dat de Stichting Echelon zichzelf ziet als een duidelijk herkenbaar onderdeel van het onderwijsveld. Echelon maakt al een aantal jaren lesmateriaal voor leerkrachten, kinderen en ouders van de basisschool. Materiaal dat bedoeld is om levensbeschouwelijke communicatie inhoud en betekenis te geven.Een waardevolle kennismaking is het boek Een geschenk van de woestijn, verhalen voor 1001 kinderen. Het boek biedt verhalen voor drie leeftijdsgroepen, te beginnen met zestien verhalen voor kleuters. En voor elke groep ook een uitgewerkt toneelstuk; voor de onderbouw is daarvoor het verhaal Doornroosje gekozen. In dit sprookje overwint het goede (de wens van de laatste fee), het kwade (de betovering van de boze fee). De uitgewerkte dramacompositie van het Doornroosjeverhaal beslaat ruim vijf pagina’s en is in alle opzichten voor leerkracht en kleuters een hanteerbare en zinvolle serie van achttien mini-acts. Het lied ‘Timpe Tampe Tovenaar’ (voor het toneel zijn de feeën vervangen door tovenaars), wordt in zeven van de achttien scènes gebruikt als middel om het drama verder te laten gaan en samenhang te waarborgen. Voor elk van de verhalen zijn de levensbeschouwelijke thema’s en de werkvormen aangegeven. En in het hele boek vinden we verhalen uit de hindoeïstische, de socialistische, joodse, islamitische en christelijke werelden. Het boek ‘Een geschenk van de woestijn’, is een geschenk voor elke leerkracht in de basisschool die van de betovering van het vertellen houdt, en die ervan geniet om met de kinderen van gedachten te wisselen over de werkelijke waarden in hun leven.
Anthon de Vries, universitair docent ontwikkelingspsychologie te Leiden in Maandblad De Wereld van het Jonge Kind, 15 december 2000

Reacties van studenten

Heel fijn boek om te gebruiken als uitgangspunt voor het vertellen van verhalen. Ik gebruik het boek nu ruim 10 jaar en nog steeds is het handig en een soort naslagwerk voor verhalen.

Ik heb er veel aan tijdens mijn stages, vanwege de vele verhalen en bijbehorende opdrachten. Het boek is al ingedeeld in leeftijdscategorieën. Zo is een leuk verhaal snel gevonden!

Geweldig boek voor leraren die graag verhalen vertellen. Er zit veel variatie in de verhalen en er zitten goede les-ideeën bij

Spring naar boven