spring naar de tekst

In Goede Handen

Met behulp van ‘In Goede Handen: Handboek voor Levensbeschouwelijke Communicatie en Identiteit’ worden leerkrachten in staat gesteld kinderen samenhang te laten ontdekken in de wereld waarin zij leven en opgroeien. Dit boek stelt hen in staat om op een creatieve en open manier rekening te houden met de verschillende culturele achtergronden van de kinderen. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de burgerschapsvorming van de kinderen.

Over de inhoud

Dit boek biedt een verdieping omtrent het thema levensbeschouwing in brede zin. Zo wordt er gekeken naar de betekenis van levensbeschouwing vanuit diverse invalshoeken (zoals het vak, de leerling, de school, het individu en de maatschappij). Daarbij wordt er tevens gekeken naar de levensbeschouwelijke identiteit en ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er aandacht voor levensbeschouwelijke stromingen en belangrijke uitdrukkingsvormen (zoals het symbool, de taal en de rituelen). Alle hoofdstukken worden afgesloten met concrete en praktische tips. Deze zijn niet alleen te gebruiken binnen het team, maar ook in de dagelijkse lespraktijk in de klas. Leerkrachten zullen door middel van dit boek hun vaardigheden kunnen vergroten om in een open dialoog met de kinderen het vak levensbeschouwing  vorm en inhoud te geven.

Extra: digitaal materiaal

Via Lerarencampus kunt u middels een (gratis) account extra materiaal bekijken.

Extra: aanvullend materiaal

Bij deze uitgave zijn bijpassende toetsen ontwikkeld. Deze zijn bereikbaar via ons leerportaal.

Meer weten

De aanschafprijs van dit boek is € 26,75. Ga voor meer informatie of om te bestellen naar van Gorcum

Recensies

“Ik heb in vele organisaties gewerkt. Telkens was en is mijn grote verbazing groot: hoe kan het dat mensen zich zo opsluiten in hun eigen hokje, hun eigen gelijk. Iedere poging om jonge mensen te leren dat de wereld groter is dan hun eigen denkraam, heeft mijn warme ondersteuning.
Ik ben ervan overtuigd dat ‘In Goede Handen’ een bijdrage levert aan het vergroten van het wereldje van onze schoolkinderen. Zodat zij nieuwsgierig kunnen worden naar levensbeschouwing van anderen in plaats van daar bang van te worden.
Ik ben er ook van overtuigd dat dit boek leerkrachten zal helpen, zal ondersteunen, in plaats van nog een extra belasting zal vormen. Daarom hoop ik echt dat ‘In Goede Handen’ veel gebruikt zal worden.” – Andrée van Es

“Kernaspecten van het basisonderwijs zijn de levensbeschouwelijke en sociale vorming. De Stichting Echelon wil dat kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige en verantwoordelijke mensen. Dit is een handboek voor leerkrachten om alle leerlingen op een in het onderwijs geïntegreerde wijze te helpen bij hun identiteitsvorming, om daarmee hun weg te vinden in de pluriforme samenleving. Verschillende visies op identiteit komen aan bod, alsmede allerlei (werk)vormen, ’tips’, om de levensbeschouwelijke communicatie op gang te brengen en in te bedden in de schoolcultuur. Er zijn bijvoorbeeld suggesties voor passende dagopeningen, voor interacties van de school als geheel met de omgeving en aanbevelingen voor intervisie voor docenten. Aandacht voor de schoolbestuurlijke kant is nagenoeg afwezig, evenals verwijzingen naar islamitisch, christelijk en humanistisch vormingsonderwijs. Rijk met kleurenfoto’s geïllustreerd boek met een constructieve inhoud. Een inspirerend en praktijkgericht boek voor docenten en ouders.” – F.M. Boon

Spring naar boven