spring naar de tekst

Verhalen Die Er Toe Doen

‘Verhalen die er toe doen’ is een volwaardige basisboek dat zeer geschikt is voor leerkrachten. Het biedt handreikingen om levensbeschouwelijke communicatie binnen de school te realiseren en ook om vorm en inhoud te geven aan de identiteit van de school. Dit boek behandelt een veelzijdige achtergrond van tradities tegen het licht van levensvragen en dit wordt ondersteund met vele voorbeelden, afbeeldingen en teksten.

Over de inhoud

‘Verhalen die ertoe doen’ bestaat uit drie delen. Het eerste deel start met een introductie op de mens die in staat is zich te verwonderen en nadenkt over zichzelf, de zin van het leven en het vermogen heeft zich in een ander te verplaatsen. Hierin kan hij zich verder ontwikkelingen en hiertoe biedt dit boek theoretische verdieping. Het tweede deel draait om de betekenis van verhalen in verschillende tradities. Denk aan mythen, sprookjes, volkslegenden, de bijbel of de koran. In het derde deel gaat het om de praktijk, waarbij verhalen een grote rol spelen in levensbeschouwelijke communicatie. Aan welke voorwaarden moet een verhaal of lesontwerp voldoen. Hiertoe biedt dit boek concrete en praktische tips die zowel binnen teamverband als binnen uw eigen dagelijkse lespraktijk ingezet kunnen worden.

Extra: aanvullend materiaal

Bij deze uitgave zijn bijpassende toetsen ontwikkeld. Deze zijn bereikbaar via ons leerportaal.

Meer weten

De aanschafprijs van dit boek is € 25,00. Kijk bij Eburon voor meer informatie of om te bestellen

Recensies

Verhalen die ons raken, ons een spiegel voorhouden, en ons dwingen na te denken over universele vraagstukken. Steeds weer bewijzen de grote verhalen uit de verschillende levensbeschouwelijke tradities hun waarde. Het blijven verhalen die er toe doen. Bijbelverhalen, verhalen uit de Koran, maar ook mythen en sprookjes, kunnen gebruikt worden om kinderen te helpen samenhang te ontdekken in de wereld waarin zij opgroeien. Leerkrachten kunnen deze verhalen als basis nemen voor de levensbeschouwelijke communicatie binnen hun school. Dit boek laat zien hoe verhalen kunnen worden ingezet in de dagelijkse lespraktijk. Dit boek zit didactisch heel mooi in elkaar. Ik hoop dan ook dat Verhalen die ertoe doen (een blauwdruk voor levensbeschouwelijke communicatie in het onderwijs) zowel in het opleidingsonderwijs als ook door leerkrachten die al wat langer voor de klas staan gebruikt zal worden om de levensbeschouwelijke persoonsvorming van leerlingen in de scholen te stimuleren. – Prof. Dr. Siebren Miedema (VU Amsterdam)

Opvoeden in mededogen: Christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme dragen bronnen van spiritualiteit in zich. Als ze naast elkaar worden verteld en beleefd, voeden ze kinderen op in mededogen. De rijkdom van deze oude verhalen en commentaren is de basis voor nieuwe verhalen en discussies. – Awraham Soetendorp

Verhalen die ertoe doen, dat zijn niet zomaar spannende verhalen. Het zijn verhalen die betekenis geven, zingevende verhalen: bouwstenen van de culturele en religieuze tradities die mensen verbinden en richting geven. Bijbelverhalen, maar ook de Koran, mythen, eigentijdse verhalen en (beeldende) kunst reiken het materiaal aan waarmee ouders, opvoeders en onderwijsgevenden kinderen kunnen helpen zin en samenhang te ontdekken in onze wereld. Ze vormen de basis voor de levensbeschouwelijke communicatie op school. De auteurs, verbonden aan de stichting Echelon, die levensbeschouwing en identiteitsontwikkeling in het onderwijs ondersteunt, zetten uiteen hoe verhalen kunnen worden ingezet in de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen en in de identiteit van een school. Naast de hoofdtekst biedt een overvloed aan kaderteksten en afbeeldingen in kleur in de (brede) marge verdere aanzet tot persoonlijke reflectie. Het boek werd geschreven met het oog op leerkrachten en schoolteams in met name het voortgezet onderwijs, maar ook studenten en anderszins betrokkenen bij de identiteit van het onderwijs vinden in dit boek een gids. – Drs. P.F. Goedendorp

Spring naar boven