spring naar de tekst

Bouwstenen

Bouwstenen kunnen een schakel zijn om dat wat zich moeilijk laat uitleggen toch over te brengen. Bouwstenen leggen bijvoorbeeld op een herkenbare en begrijpelijke manier de relatie uit tussen taal, betekenis en ervaring. Ze zijn een hulpmiddel om dat wat impliciet is expliciet te maken, dat wat zich niet onder woorden laat brengen toch uit te drukken, en een persoonlijke ervaring of betekenis toch overdrachtelijk te maken naar anderen.
Echelon reikt u hier verschillende bouwstenen aan die u zou kunnen gebruiken. Vele tradities, kunst en verhalen komen aan bod en bieden een basis om op verder te bouwen. Als binnen uw school goede bouwstenen worden ingezet, kunnen zij de identiteit, visie en communicatie binnen uw school ondersteunen. Zo kunt u het onderwijs en de communicatie binnen uw school vorm geven. Hier vindt u een aanreiking die u de kans biedt om hierin zelf de stap te zetten en hierop verder te bouwen.
Al het materiaal dat u hier vindt is tot stand gekomen in goede samenwerking met vele betrokkenen. Zij hebben zich hiervoor ingezet omdat zij geloven in de uitgangspunten en werkwijze van Stichting Echelon. Wij vragen u dan ook om zorgvuldig om te gaan met deze bouwstenen. Donaties zijn van harte welkom om dit mooie werk voort te kunnen zetten.

Bouwsteen: oerverhalen

Voor ‘oerverhalen’ maken we gebruik van bestaande vertellingen uit (oude) tradities en culturen. We kiezen hierbij voor verhalen die wezenlijke ervaringen dragen en vertellen die opnieuw op een voor de kinderen herkenbare manier. Deze bouwsteen ‘oerverhalen’ helpen de kinderen vertrouwd te raken met verhalen, gebruiken en rituelen uit verschillende tradities. Dat kan ook een bijdrage geven aan een ontwikkeling van kennis en inzicht voor uiteenlopende levensbeschouwingen en culturen. Enkele van deze verhalen gaan over Mozes, David en Odysseus.
Op basis van de thema’s uit de verhalen zijn lesmodules samengesteld bestaande uit een begeleidingsboek met kopieerbare werkbladen. Deze methodes zijn beperkt herzien. Het aantal lessen loopt parallel met het aantal hoofdstukken van het desbetreffende verhaal. Bij elk verhaal, naast een afbeelding is een zeer uitvoerige toelichting voor de leerkracht beschikbaar.

Voor Bouwsteen ‘oerverhalen’ dien je in te loggen op de website.
Deze zes verhalen zijn allemaal beschikbaar vanaf de zomer 2020.

oerverhalen

Bouwsteen: dagopening aan hand van Passe-Partout

Zoals de naam al aangeeft, biedt Passe-Partout ruimte aan een eigen inbreng, het is toepasbaar in diverse situaties, het is niet vastomlijnd, maar haalt naar voren wat er werkelijk toe doet.
Passe-Partout bevat 64 lesbrieven die goed gebruikt kunnen worden voor dag- en weekopeningen. Deze lesbrieven bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar in verbinding worden gebracht. Iedere lesbrief bevat een geschilderd kunstwerk met een uitleg hoe je een gesprek kunt houden en met soms een bijpassend verhaal en enkele tips.
Deze bouwsteen sluit goed aan bij kerndoel 54 en 56:

‘De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er vervolgens ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. De leerlingen verwerven er enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van het cultureel erfgoed’.

Tot slot: een citaat van Wim Pijbes uit 2002, uit ‘Het kleine schilderboek’:

‘Schilderijen zijn soms net verhalen met geheime boodschappen en betekenissen. Om die te kunnen begrijpen moet je ze wel kunnen ontraadselen. Het leuke maar ook het moeilijke is dat je dat zelf moet doen. (…) Schilderijen geven nooit antwoord, schilderijen stellen vragen. En de kijker dat ben jij dus moet je zelf die antwoorden zoeken’.

Voor deze bouwsteen dien je in te loggen.
Meer over Passe-Partout

Bouwsteen: prentenboeken

Voor ‘prentenboeken’ maken we gebruik van bestaande en populaire prentenboeken. We kiezen hierbij voor prentenboeken die wezenlijke ervaringen dragen en vertellen voor de hedendaagse lezer. De titels van de projecten verwijzen naar de gelijknamige prentenboeken. De prentenboeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of tweedehands. Van verscheidene dieren (krokodil, das, vissen) die in de prentenboeken voorkomen zijn ook als knuffels verkrijgbaar.

Naar de Bouwsteen: Prentenboeken

Bouwsteen: dagopening

De dagopening is een belangrijk moment in de overgang van thuis naar school. Als de leerkracht hier voldoende tijd en aandacht aan besteedt, kan hij de dag op een prettige manier laten beginnen. Raadpleeg ook hoofdstuk 4 ‘In Goede Handen’ en/of hoofdstuk 10 ‘Verhalen die ertoe doen’.
In De Vleugels van de Tijd kunt u een keuze maken uit 150 werkvormen. De aanschafprijs van dit boek is € 17,50 inclusief verzenkosten. Bestellen: Maak € 17,50,- over naar bankrekening NL 11 INGB 0005 7859 69 t.n.v. Stichting Echelon ovv: De vleugels van de tijd en uw naam en volledig adres.

Bouwsteen: mandala’s

Kinderen vinden het vaak fijn om te tekenen en te kleuren. Dat geldt ook voor mandala’s. Er zijn boeken en op internet voorgedrukte mandala’s die men zelf met de hand kan inkleuren. Deze opzet heeft weinig te maken met waar het om gaat met mandala’s. Het zijn meer ‘kleurboeken of kleurplaten’.
Het werken met mandala’s is een zoektocht naar de invulling van levensvragen. Voor een beginneling kan het prettig zijn om een mandala te ontwerpen aan hand van een eenvoudige format. Op deze website staan een aantal voorbeelden van formats die gebruikt kunnen worden. Na enkele oefeningen kunnen de kinderen zonder een format hun eigen mandala ontwerpen.

werken met mandala (PDF 262 Kb)
mandala werkbladen (PDF 952 Kb)

Bouwsteen: Lessen aan hand van Leesidee

Leesidee is een gezamenlijk project van Stichting Echelon en Stichting Beleven. Leesidee bestaat uit lessen voor de basisschool, opgebouwd rondom een verhaal of sprookje.

Bouwsteen: Protocollen

Scholen zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun leerlingen. Een school is geen eiland, want er komen maatschappelijke spanningen de school binnen. Daar moet de school wat mee. Allereerst is het belangrijk dat er een veilige sfeer is binnen het team en er een goede relatie met de ouders en het bestuur bestaat. Daarbij kunnen protocollen een bijdrage geven. Bij gebruik van protocollen is het van belang dat men inzicht heeft in oorzaken en achtergronden van pesten, overlijden, echtscheidingen. De school moet er wat mee, omdat de kinderen verplicht zijn om naar school te gaan en juist vanwege door deze verplichting kan men niet om deze spanningen en problemen heen. Daarom moet de sociale veiligheid het hele jaar op de agenda blijven staan. Vanuit deze visie kunnen de protocollen een bedrage geven aan een goed klimaat op school.

De protocollen zijn beschikbaar vanaf winter 2020/2021.

Reacties van gebruikers

“De bouwstenen (Passe Partout) zijn heel goed inzetbaar om met kinderen in gesprek te komen waarbij het verhaal uitgangspunt is en kinderen en leerkracht tot meer diepgang komen. Weer een parel voor de school.”

“Ik zal deze site onthouden en delen, dank voor deze mogelijkheid. Ik vind vooral de lesideeën erg waardevol (maar ook praktisch, niet geheel onbelangrijk!) om te delen. Daar kunnen leerkrachten inspiratie opdoen en het passen in hun onderwijs. Mooi!”

“Ik zal Passe Partout bij de mensen van levensbeschouwing onder de aandacht brengen. Daar zit veel werk in en het lijkt heel compleet.”

“De website ziet er inspirerend uit. Het is fijn dat we lessen kunnen downloaden.”

”Ik wil alleen even zeggen dat ik erg tevreden ben, het werkt zo gemakkelijk. Het zijn ook hele leerzame en interessante bouwstenen.”

Spring naar boven