spring naar de tekst

Bouwsteen: oerverhalen

Voor ‘oerverhalen’ maken we gebruik van bestaande vertellingen uit (oude) tradities en culturen. We kiezen hierbij voor verhalen die wezenlijke ervaringen dragen en vertellen die opnieuw op een voor de kinderen herkenbare manier. Deze bouwsteen ‘oerverhalen’ helpen de kinderen vertrouwd te raken met verhalen, gebruiken en rituelen uit verschillende tradities. Dat kan ook een bijdrage geven aan een ontwikkeling van kennis en inzicht voor uiteenlopende levensbeschouwingen en culturen. Enkele van deze verhalen gaan over Boeddha, Mozes, David, Odysseus.
Op basis van de thema’s uit de verhalen zijn lesmodules samengesteld bestaande uit een begeleidingsboek met kopieerbare werkbladen. Deze methodes zijn beperkt herzien. Het aantal lessen loopt parallel met het aantal hoofdstukken van het desbetreffende verhaal. Bij elk verhaal, naast een afbeelding is een zeer uitvoerige toelichting voor de leerkracht beschikbaar.

Voor Bouwsteen ‘oerverhalen’ dien je in te loggen op de website.
Deze zes verhalen zijn allemaal beschikbaar vanaf de zomer 2020.

Mag ik naar buiten?

“Mag ik naar buiten?’ is een veelgehoorde vraag voor ouders/opvoeders en leerkrachten. De zes- achtjarige kinderen beginnen de wereld om zich heen meer bewust te ervaren, ze leren hoe de wereld echt is.
Mag ik naar buiten?

Goede manieren

Wat een rare titel om mee te beginnen: ‘Goede manieren’. Deze titel hoort bij een bekend verhaal, namelijk die van Jozef in Egypte uit het Oude Testament. Jozef was verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht. Om een lang verhaal kort te maken, Jozef interpreteerde de dromen van de Farao en voorzag dat er zeven jaren van overvloed zouden komen en daarna zeven jaren van hongersnood. De Farao stelde Jozef aan als beheerder over heel Egypte.

Goede manieren

De schouders eronder

De kinderen maken kennis met Mozes die de schouders eronder zet om anderen te helpen. Zoals dit te lezen is in het Bijbelboek Exodus. Ze komen in deze lessenserie een en ander te weten over Egypte (piramides, de Nijl).

De schouders eronder

In het spoor van de wind

Met deze bijeenkomsten willen we “Odysseia”, een van de oudste verhalen uit de wereldliteratuur, toegankelijk maken voor de kinderen in de leeftijd van 11 – 14 jaar. Er bestaan natuurlijk talloze vertalingen en bewerkingen van dit boek, maar geen van die lijkt ons geschikt om in deze opzet te gebruiken. De ene keer is de uitgave te omvangrijk, dan is het taalgebruik te moeilijk. We zullen de verhaallijn zo getrouw mogelijk volgen en het taalgebruik aanpassen aan de leeftijd en leefwereld van de kinderen.

In het spoor van de wind

David

Met deze bijeenkomsten willen we “David”, een van de oudste verhalen uit de wereldliteratuur, toegankelijk maken voor de jongeren in de leeftijd van 12 – 15 jaar. Er bestaan natuurlijk talloze vertalingen en bewerkingen van dit verhaal maar geen van die lijkt ons geschikt om in deze opzet te gebruiken. De ene keer is de uitgave te omvangrijk, dan is het taalgebruik te moeilijk. We zullen de verhaallijn zo getrouw mogelijk volgen en het taalgebruik aanpassen aan de leeftijd en leefwereld van de jeugd.

David

Spring naar boven