spring naar de tekst

In Goede Handen

Studenten van de pabo en leraren opleidingen kunnen hier oefentoetsen invullen over wat in lessen besproken werd aan hand van de uitgave ‘In Goede Handen’.

De toets bestaat uit:

Per hoofdstuk tien multiplechoicevragen (4 opties, 1 juist antwoord, 1 punt per goed antwoord)
Alleen hoofdstuk 9 vijf multiplechoicevragen (4 opties, 1 juist antwoord, 2 punten per goed antwoord)

De toetsen hebben een onderwijskundige indeling:

  • kennis (remember)
  • inzicht (understand)
  • toepassing (apply)
  • redeneren (analyse)
  • synthese (check)

Controle:

De antwoorden op vragen kun je controleren met de verwijzing naar de plaats waar het citaat of de informatie voorkomt in het boek ‘In Goede Handen’.

Tekstcontrole: Gerard Meijerink

toets maken

Spring naar boven