spring naar de tekst

verhalen die ertoe doen

Hier kunnen studenten van de pabo en leraren opleidingen oefentoetsen invullen wat in lessen besproken is aan hand van de uitgave ‘Verhalen die ertoe doen’.

De toetsen bestaan uit:

Per hoofdstuk tien multiplechoicevragen (4 opties, 1 juist antwoord, 1 punt per goed antwoord)
Alleen hoofdstuk 9 vijf multiplechoicevragen (4 opties, 1 juist antwoord, 2 punten per goed antwoord)

De toetsen hebben een onderwijskundige indeling:

  • kennis (remember)
  • inzicht (understand)
  • toepassing (apply)
  • redeneren (analyse)
  • synthese (check)

Controle:

De antwoorden op vragen kan je controleren door verwijzing naar de plaats waar het citaat of de informatie vandaan komt na te lezen in het boek ‘Verhalen die ertoe doen’.

Tekstcontrole: Gerard Meijerink
toets maken

Spring naar boven