spring naar de tekst

Trainingen

Echelon heeft een groot aanbod aan ondersteunende middelen en programma’s ter bevordering van de deskundigheid en professionalisering van ouders, studenten, leerkrachten, directies en besturen. Wij kunnen u meehelpen met nadenken over een passende identiteit of de invulling van betekenisvol onderwijs binnen uw school. Denk aan de inhoud en vorm die gegeven kan worden aan vakken zoals Geestelijke stromingen, Burgerschap, Filosofie of Levensbeschouwing. Meer informatie over de achtergrond van onze visie en uitgangspunten.
In haar begeleiding maakt Echelon ruimte voor advies op maat en heeft ze oog voor de lange termijn.
Zorg ervoor dat het onderwijs op uw school nog beter wordt? Echelon helpt u daarbij met een cursusaanbod speciaal voor het Onderwijs! Bekijk ons overzicht van onze aanbod.

Training op eigen locatie of extern

Wat zijn de voordelen van een cursus op eigen locatie?
Een Training op locatie heeft een aantal voordelen. Elke organisatie heeft zijn eigen bedrijfscultuur en werkwijze en daar kan het cursusmateriaal op worden afgestemd. Eigen locatie scheelt in reistijd en reiskosten.

Wat zijn de voordelen van een training op een externe locatie:
Een externe locatie heeft een aantal voordelen. Wanneer er een training buiten de deur plaatsvindt, vindt men dat vaak prettiger en waardevoller, dan wanneer er een training op locatie wordt gegeven. Men kan zo ook meer waardering ervaren vanuit het bedrijf, er wordt namelijk een aparte locatie beschikbaar gesteld voor de cursus. En niet onbelangrijk is dat een externe locatie effectiever kan zijn omdat een andere ruimte en omgeving inspirerend kan werken. En men heeft ook niet de neiging om even nog naar zijn of haar werkplek te gaan of lopende zaken op te pakken. Hierdoor maakt men het aangeboden stof ook meer eigen.

Tarieven

Omzetbelasting 0%, want vanaf 1 januari 2020 geeft de belastingdienst de mogelijkheid aan kleine bedrijven om geen BTW te factureren.

Trainingen ‘Identiteit en levensbeschouwelijke communicatie’, ‘Burgerschap’ en ‘Geestelijke stromingen’.

 • Docent (exclusief ontwikkelingskosten en reistijd)
  € 850,00 per dag
 • Docent (exclusief ontwikkelingskosten en reistijd)
  € 400,00 per dagdeel
 • Cursus overige thema’s
  Docent (exclusief ontwikkelingskosten en reistijd)
  € 300,00 per dagdeel

Dagdeel of meerdaagse training op een andere locatie

Prijs en locatie in overleg.
Wij hebben geschikte locaties waar men een of meer dagen kan verblijven.

Wat bieden wij?

Geen enkel team, school of organisatie is hetzelfde of heeft dezelfde vragen. Daarom bieden wij maatwerk. Zit jouw team met één of meerdere van deze vragen, dan kunnen wij daarin ondersteunen.

Hieronder vindt u een overzicht van rubrieken waar wij de trainingen onder geplaatst hebben:
Training Identiteit en levensbeschouwelijke communicatie
Training Burgerschap en geestelijke stromingen

Overige thema’s

Identiteitscoördinator

boek in goede handen

Identiteit en Levensbeschouwing

‘Een sterfgeval op school. We hadden wel een protocol, maar daar had ik niets mee.’
‘We bidden elke ochtend, maar ik heb hele andere ideeën over een dagopening.’
‘Ik werk op een openbare school. Levensbeschouwing vinden een aantal van mijn collega’s onbelangrijk’
‘Wij moeten gaan samenwerken met een ander team, wat nu?’

bekijken

Boek Geestelijke stromingen geven

Geestelijke stromingen

Sinds 1985 zijn alle basisscholen in Nederland verplicht om onderwijs te geven in “Geestelijke stromingen’. Het verplicht stellen van dit aandachtsgebied was een van de instrumenten waarmee de overheid trachtte in te spelen op de toenemende veelkleurigheid in de Nederlandse samenleving. Geestelijke stromingen werd of wordt nog steeds gezien als het verwerven van kennis; kinderen op een zo objectief mogelijke manier kennis laten maken met (verschillen en overeenkomsten tussen) de belangrijkste levensbeschouwingen in de samenleving. De gedachte hierachter was dat meer kennis zou bijdragen aan meer wederzijds begrip. Geestelijke stromingen als apart vak blijkt ui de vele contacten van Echelon met de vele basisscholen een moeizaam proces. Als er wel aandacht is geestelijke stromingen, dan is dat vooral deels verweven met andere vakken of ‘wanneer het uit komt’ bijvoorbeeld naar aanleiding van de actualiteit of de vragen van de leerlingen.

bekijken

boek-inleiding-indentiteit-en-burgerschap

Burgerschap

Het vak Burgerschap kan prachtig zijn, maar ook complex. Scholen zijn sinds 2006 verplicht om aandacht te besteden aan burgerschapsonderwijs. Echelon kan u helpen het thema burgerschap een plek te geven in uw leerplan. Daarnaast heeft Echelon materialen en producten beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt.
Uniek aan ons aanbod is dat u aan de slag kunt met opdrachten waardoor u zelfstandig leert nadenken over (filosofische) vraagstukken aan de hand van de opgedane kennis. Wij kunnen u helpen bij:

bekijken

Identiteitscoördinator

Als u als leerkracht, directeur, team, schoolbestuur het belangrijk vindt dat:

bekijken

Training huisbezoek

Niets werkt zo goed voor het contact tussen leerkracht en ouders van basisschoolkinderen als het huisbezoek. Dat komt uiteindelijk het kind ten goede. De ervaring leert dat veel leerkrachten moeite hebben met de afstemming van regelingen rond leerlingen met ouders die vanuit een andere leefsituatie komen. Het kan gaan om kinderen uit vluchtelingengebieden of die een orthodoxe godsdienstige achtergrond hebben: voor hen is een afstemming belangrijk. De ouder/opvoeder krijgt rustig de tijd om in zijn “eigen omgeving” de leerkracht te spreken over het kind. De 10 min gesprekken op school zijn meestal te kort voor gesprekken met ouders die dit niet gewend zijn.
Hierdoor leert de ouder de leerkracht op een andere manier kennen. Bij veel islamitische gezinnen creëert het samen eten of drinken een soort verbintenis. De leerkracht is de volgende keer een makkelijker aanspreekpunt: de ouder/opvoeder zal sneller iets vragen of doorgeven. Ook de participatie op school zal hierdoor vergemakkelijkt worden. De ouder kent de leerkracht (iets aan de ouder vragen door de leerkracht gaat makkelijker) en de ouder zal hierdoor sneller participeren op school.

bekijken

Spring naar boven