spring naar de tekst
boek-inleiding-indentiteit-en-burgerschap

Burgerschap

Het vak Burgerschap kan prachtig zijn, maar ook complex. Scholen zijn sinds 2006 verplicht om aandacht te besteden aan burgerschapsonderwijs. Echelon kan u helpen het thema burgerschap een plek te geven in uw leerplan. Daarnaast heeft Echelon materialen en producten beschikbaar waarmee u zelf aan de slag kunt.
Uniek aan ons aanbod is dat u aan de slag kunt met opdrachten waardoor u zelfstandig leert nadenken over (filosofische) vraagstukken aan de hand van de opgedane kennis. Wij kunnen u helpen bij:

  • Het ontwikkelen van een inhoudelijke kompas en identiteit
  • Vragen en problemen die samenhangen met burgerschapsonderwijs of die helpen deze zichtbaar te maken binnen uw specifieke situatie
  • U op opbouwende wijze kennis te laten nemen van de ontwikkeling in denken en filosofie van de westerse wereld
  • Het vormen van een eigen mening over vraagstukken uit onze huidige maatschappij en zo mede invulling te geven aan uw persoonlijke identiteit

Opzet

Naast het boek ‘Inleiding identiteit en burgerschap’, gaan we aan de slag met de zes levensvragen, actuele voorbeelden, opinies en citaten. Op deze manier bouwt u verder aan uw persoonlijke identiteit, uw visie op burgerschap en kunt u vanuit dit referentiekader kijken naar de vraag hoe Burgerschap binnen uw school vorm zou kunnen krijgen.
Het programma is onderverdeeld in drie fasen die erop gericht zijn om het vak Burgerschap op een passende manier te implementeren binnen uw school. De eerste fase bestaat uit het inventariseren van de huidige manier waarop het vak burgerschap vorm krijgt binnen uw school. Zo wordt duidelijk hoe er tegen dit vak wordt aangekeken binnen deze context en wat er al wordt gedaan om hier invulling aan te geven. De tweede fase staat in het teken van het bepalen van verbeterpunten en het vaststellen van een visie die aansluit bij uw situatie en passende werkwijze met oog op uw school. In de derde fase wordt deze visie betrokken binnen het grotere geheel. Denk aan de relatie tot andere vakken, het schoolplan en de praktische uitwerking en identiteitsvisie van uw school.

Programma

Het programma kan in nader overleg vastgesteld worden. Bij een goede voorbereiding is per fase 2-3 uur samenkomst voldoende. Dit betekent dat alle fasen op één dag doorlopen zouden kunnen worden. U kunt er ook voor kiezen het programma over meerdere dagen te verspreiden.

Ervaringen van deelnemers

Door deze cursus weet ik dat tegenwoordig burgerschap in het onderwijs een heel belangrijk onderdeel is. Dit vak zorgt ervoor dat kinderen later een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Er zijn verschillende onderwerpen die behandeld kunnen worden op de basisschool, zoals conflicthantering en grond- en mensenrechten. Deze onderwerpen sluiten ook goed aan bij het vak geestelijke stromingen.

“Het bespreken van verschillende waarde- en levensovertuigingen is vrij breed. Het is ook belangrijk om in te zoomen op de verschillen binnen de school en de klas. Kinderen worden verschillend opgevoed. Op school doen (bijna) alle kinderen hetzelfde maar buiten school is dit niet zo. Het is goed om als leerkracht stil te staan bij burgerschapsontwikkeling bij deze verschillen. Je gaat dan op zoek naar de antwoorden op de vragen: Hoe ontstaan deze verschillen? Hoe ga je met deze verschillen om?”

“Bij het geven van burgerschap op de basisschool, leren kinderen begrijpen dat niet ieder mens hetzelfde is en dat er grote verschillen zijn binnen de maatschappij. Door kinderen hier lessen over aan te bieden zullen ze anderen sneller begrijpen. Op deze manier draagt burgerschap bij aan de sociale integratie binnen de samenleving. Want door uitleg begrijpen mensen elkaar beter en zullen ze op sociaal vlak sneller integreren.”

“Praktijkgericht, goede opzet waarmee we direct aan de slag kunnen. Dicht bij de maatschappelijke ontwikkeling.”

Spring naar boven