spring naar de tekst
boek in goede handen

Identiteit en Levensbeschouwing

‘Een sterfgeval op school. We hadden wel een protocol, maar daar had ik niets mee.’
‘We bidden elke ochtend, maar ik heb hele andere ideeën over een dagopening.’
‘Ik werk op een openbare school. Levensbeschouwing vinden een aantal van mijn collega’s onbelangrijk’
‘Wij moeten gaan samenwerken met een ander team, wat nu?’

Scholen krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen naar een meer lerende organisaties. Een school waarin samen werken en samen leren centraal staat. Om inzicht te krijgen in de processen van de lerende organisatie heeft Echelon op basis van inzicht en vele ervaringen een opzet ontwikkeld.

Wij bieden je de mogelijkheid in dit traject te stappen en we dagen je uit om bij jezelf vragen te stellen. Wat weet je van jezelf? Ken jij je krachten? Waar sta je eigenlijk voor? En hoe sta jij in relatie met een ander? Ken jij die ander ook? Niet alleen kom jijzelf een stap verder in je normatieve ontwikkeling, maar ook het team. Samen gaan jullie op zoek naar een gemeenschappelijke cultuur met zijn gedeelde waarden. Het samen zoeken naar die gedeelde waarden draagt bij aan identiteitsvorming, persoonlijk en als team. Een stevige basis, zichtbaar binnen en buiten de school.

Opzet

Uniek aan ons aanbod is dat u aan de slag kunt met opdrachten waardoor u zelfstandig leert nadenken over onderwerpen aan de hand van de opgedane kennis. Wij kunnen u helpen bij:

Welke rol de zes levensvragen kunnen hebben binnen jullie school. Deze levensvragen helpen jullie van zichzelf bewust of onbewust te worden, onafhankelijk van religie of levensbeschouwing.

Wanneer jullie in de onderlinge communicatie de levensvragen als uitgangspunt nemen, dan wordt er een mogelijkheid gecreëerd kennis te maken met onze uiteenlopende verhalen, werkvormen, activiteiten.

In de uitgave In Goede Handen staat veel informatie, tips en verwerkingsvormen om deze levensvragen in de school vorm en inhoud te geven.

Tot slot: Wat komt in uw leerplan te staan. Hoe wordt jullie ‘identiteit’ in het schoolplan beschreven. Wat is de plaats en functie van bijvoorbeeld verhalen, dagopeningen en vieringen. Niet te vergeten: hoe komt dit alles tot uitdrukking in de wijze van omgang met collega’s, leerlingen en ouders?

Programma

Het programma kan in nader overleg vastgesteld worden. Deze cursus kan verdeeld worden in twee tot drie fasen. Bij een goede voorbereiding is per fase 3-4 uur samenkomst voldoende. Dit betekent dat alle fasen op één dag doorlopen zouden kunnen worden. Men kan er ook voor kiezen het programma over meerdere dagen te verspreiden.

Ervaringen van deelnemers

“Ik had niet verwacht dat deze bijeenkomsten zo boeiend en interessant zouden zijn.”

“Ik heb hier veel nagedacht en in het begin had ik veel moeite met de rustgevende omgeving. Maar door de begeleiding kwam ik hier weer helemaal bovenop. Door de stilte en de rust ben ik veel gaan nadenken en hierdoor heb ik wel mijn rust gevonden. Het programma was wel pittig.”

“Alhoewel ik aan het begin heel onrustig was, heb ik de middag ervaren als iets heel prettigs.”

“Ik had voor mijn gevoel echt niets met godsdienst en ik zag er ontzettend tegen op om naar deze cursus te moeten. ik ben achteraf heel blij dat ik aan deze cursus heb mee mogen doen. Hoe erg ik er tegenop zag, hoe ontzettend me het is mee gevallen. Onze team bleek erg hecht te zijn en ik heb er veel van geleerd. Ondanks het soms erg lang was de hele dag achter elkaar, heb ik het toch als heel gezellig ervaren.”

“Een erg leerzame en bijzondere bijeenkomst. Ik zou dit niet snel vergeten.”

“Ondanks het niet helemaal wat voor mij is om zoveel stil en na te denken te zijn. Vond ik het wel een bijzondere ervaring om mee te maken. Heb er ook geen moment spijt van gehad om hierbij aanwezig te zijn geweest.”

“Hoewel het natuurlijk niet zo’n fijne periode vanwege familieomstandigheden voor mij was, heb ik het wel als een mooie ervaring gezien. Ik heb veel nagedacht maar juist door de gezamenlijke momenten heb ik dit niet als negatief ervaren. Het was fijn om mensen om me heen te hebben en ik vond het een hele mooie ervaring om een keer gedaan te hebben.”

Spring naar boven