spring naar de tekst

Training huisbezoek

Niets werkt zo goed voor het contact tussen leerkracht en ouders van basisschoolkinderen als het huisbezoek. Dat komt uiteindelijk het kind ten goede. De ervaring leert dat veel leerkrachten moeite hebben met de afstemming van regelingen rond leerlingen met ouders die vanuit een andere leefsituatie komen. Het kan gaan om kinderen uit vluchtelingengebieden of die een orthodoxe godsdienstige achtergrond hebben: voor hen is een afstemming belangrijk. De ouder/opvoeder krijgt rustig de tijd om in zijn “eigen omgeving” de leerkracht te spreken over het kind. De 10 min gesprekken op school zijn meestal te kort voor gesprekken met ouders die dit niet gewend zijn.
Hierdoor leert de ouder de leerkracht op een andere manier kennen. Bij veel islamitische gezinnen creëert het samen eten of drinken een soort verbintenis. De leerkracht is de volgende keer een makkelijker aanspreekpunt: de ouder/opvoeder zal sneller iets vragen of doorgeven. Ook de participatie op school zal hierdoor vergemakkelijkt worden. De ouder kent de leerkracht (iets aan de ouder vragen door de leerkracht gaat makkelijker) en de ouder zal hierdoor sneller participeren op school.

Leerkrachten kunnen te maken krijgen met onbegrepen communicatie. Doordat gesprekken in de woning of het domein van de ouders/opvoeders gevoerd worden is het daarom zinvol om goed voorbereid het gesprek in te gaan. De leerkracht zal zich bewust moeten zijn van een veilige sfeer en zal tijdens het gesprek zorg moeten dragen voor de eigen veiligheid.

Huisbezoek is altijd een vrije keuze en met toestemming van de ouders/opvoeders. Dit kan besproken worden met de ouders/opvoeders aan het begin van het schooljaar of zelfs bij inschrijving op school. Een huisbezoek draagt bij om het kind beter te leren kennen en de ouders/opvoeders leren de leerkracht beter kennen.

Meer informatie

Inhoud training

Echelon biedt u een trainingsprogramma aan dat specifiek gericht is op het veilig verrichten van een huisbezoek.

Een training huisbezoek geeft de leerkrachten antwoorden op vragen als:
Hoe herken ik een bijzondere omgeving?
Hoe zorg ik dat ik preventief veilig en juist communiceer tijdens een huisbezoek?
Met welke sociale gedragingen en codes houd ik rekening tijdens een huisbezoek?
Vanaf welk moment en op welke wijze schakel ik hulp in?

Hoe reageer ik op onvoorzienbare zaken als taalproblemen, verwaarlozing, eenzaamheid, alcohol of drugsgebruik of een lastige gesprekspartner?

Deze training wordt u aangeboden door Layla Hacene

Spring naar boven