spring naar de tekst

Hoe kunnen we voorkomen dat de kinderen onder de radar raken

Van Jos van Remundt – LinkedIn
Ingezonden 17 april 2020

Volgens het NOS-nieuws van 7 april 2020 lukt het gemeenten en scholen niet om in contact te komen met ruim 7000 kinderen en hun ouders/opvoeders.

Neem de tijd
Blijkbaar was er geen goed structureel contact met de ouders/opvoeders mogelijk. Het kan goed zijn om na de corona crisis het huisbezoek structureel op te pakken. Liefst ieder jaar bij alle kinderen.
Dat vergroot de onderlinge betrokkenheid. Layla Hacene (LinkedIn van Layla Hacene), hield haar studenten op de pabo steeds de noodzaak van het huisbezoek voor. Want door huisbezoeken leren de leerkrachten ouders/opvoeders en kinderen elkaar (beter) kennen. Dit komt het contact, het vertrouwen en de communicatie ten goede. Voor alle partijen is het een mooie gelegenheid om, op een informele manier, met elkaar van gedachten te wisselen. Tegelijkertijd krijgen de leerkrachten de kans de leefsfeer te proeven en kennis te nemen van de omstandigheden en culturele achtergrond waarin een kind leeft. Meer inzicht in de thuissituatie biedt immers betere handvatten voor de begeleiding in de klas. Het huisbezoek mag niet misbruikt worden om “kind problemen” te bespreken. Er kan wel een basis gelegd worden voor eventuele vervolggesprekken.

Enkele ervaringen uit het rapport “Zo krijgt de school een gezicht”: ‘het wederzijds vertrouwen en begrip groeit tussen ouders en mijzelf. De kinderen zijn trots dat ik bij ze thuiskom. Kinderen worden opener naar mij. Een kind dat niet sprak in de klas, durfde thuis wel Nederlands te spreken’. ‘Voor de leerlingen is het belangrijk dat ze zien dat de leerkrachten betrokken zijn bij hun thuissituatie, dat ze zien dat ouders en leerkrachten samenwerken en elkaar waarderen’ en dat je met eigen ogen ziet dat de allochtone leerlingen thuis in een hele andere wereld leven dan op school’. ‘Veel ouders en opvoeders reageren positief op een huisbezoek. “Bij binnenkomst word je met open armen ontvangen en met warme sloffen”. Ouders maken vaak lekkere hapjes klaar.’
Een zinvolle bijkomstigheid van zo’n huisbezoek is dat wanneer de leerkracht merkt dat de ouders/opvoeders het Nederlands niet machtig zijn, hen kan verwijzen naar taalcursussen die aangeboden worden via de gemeente of de plaatselijke bibliotheek.

Een vaak gehoord geluid is dat volgens zowel directies als leerkrachten huisbezoeken veel tijd kosten. Maar met een investering in huisbezoeken en intakegesprekken kunnen veel communicatie- en gedragsproblemen op lange termijn worden voorkomen. Vergelijk het met een houthakker die bomen kapt en die blijft kappen, ook als de bijl bot begint te worden. Hij moet zoveel mogelijk bomen kappen en neemt niet de tijd om zijn bijl te slijpen.
De vraag die hier nu naar boven komt is: “Waar besteed de school zijn tijd aan?” Maya Angelou, Afro-Amerikaans dichter en schrijver 1928-2014 zei eens: ‘Alle geslaagde prestaties vergen tijd.’

Rapport: Veen, A., van Daalen, M., Roeleveld, J., & Cats, L. (2009). “Zo krijgt de school een gezicht”: huisbezoeken door Amsterdamse scholen. (SCO-rapport; Nr. 828). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
“Zo krijgt de school een gezicht” Huisbezoeken door Amsterdamse scholen (PDF 315kb)

Echelon biedt u een trainingsprogramma aan specifiek gericht op het veilig verrichten van een huisbezoek.

Spring naar boven