spring naar de tekst

De schouders eronder

De ervaring van de slavernij in Egypte, meer dan drieduizend jaar geleden, is een belangrijk deel van de Joodse traditie geworden. Het is de kern van de ontwikkeling van hun identiteit, tot op de dag van vandaag. Deze ervaring van slavernij heeft een centrale plaats op de Joodse kalender gekregen: het Joodse paasfeest, Pesach, en in dat verhaal staat de bevrijding uit de slavernij centraal.
Dat verhaal is heel oud, maar is nog steeds actueel. Vandaag de dag is er meer slavernij dan in de periode 1500-1900 waar tussen de twaalf en vijftien miljoen slaven werden gebruikt. Nu rond 2020 zijn er op de hele wereld miljoenen mensen die een slavenbestaan hebben. Men spreekt van 35 tot 40 miljoen.
Daarom is het zinvol om aan hand van het verhaal van Mozes de thema ‘slavernij’ in deze bijeenkomsten met de kinderen een belangrijke plaats te geven. De kinderen worden er bewust van dat ze door dit ‘Exodusverhaal’ een verbinding kunnen leggen met het heden, door aandacht te besteden aan kinderarbeid, discriminatie, rechten van het kind – kortom, allerlei vormen van onderdrukking/slavernij die vandaag spelen.
Deze project helpt ons om door te pakken, om woorden om te zetten in haalbare daden. Door samen de schouders eronder zetten en goede afspraken te maken

Doelgroep: kinderen 8/10 jaar.

Welke levensvragen staan vooral centraal in deze bijeenkomsten?
Hoe leven mensen samen?
Wat is goed en kwaad?
Wat is de betekenis van lijden en dood?

Werkwijze

In totaal zijn er tien bijeenkomsten met de daar bijbehorende verwerkingssuggesties.
Iedere bijeenkomst begint met een beknopte toelichting, direct gevolgd met een afbeelding. Het zijn afbeeldingen van bekende en onbekende schilders. Kunst heeft in het onderwijs een belangrijke rol (te vervullen). Kunst kan emoties oproepen. Kunst heeft het vermogen om aan te voelen hoe een ander de wereld ervaart en ziet, stimuleren. Bij het tonen van de afbeelding laat je vervolgens de kinderen als eerste reageren. We verwijzen hierbij naar de gesprekssuggesties, maar ga vooral uit van “de vijf W’s”: Waarom, Wanneer, Waar, Wie en Wat.
Bij een iedere afbeelding is er een verhaal. Daarbij worden jou er een aantal verwerkingssuggesties aangeboden om de stof te verwerken.
En jij wilt, inmiddels enthousiast geworden, jouw vertelkunst bekwamen? Graag verwijzen wij je naar de achtergrondinformatie en de suggesties in ‘Verhalen die ertoe doen’ hoofdstuk 7, vanaf pagina 214. En hoofdstuk 5 in ‘Goede Handen’.

Dit project kan als een vervolg op het project ‘Goede manieren’ gebruikt worden, waarbij het verhaal van Jakob en Jozef centraal staat over hoe ze uiteindelijk in Egypte zijn terechtgekomen.

Herschrijven

Bij een elke hervertelling van een verhaal moeten keuzes worden gemaakt. Ook het hervertellen van de Bijbelverhalen voor kinderen vereist keuzes. De keuzes die bij het schrijven van het verhaal ‘De schouders eronder’ zijn gemaakt zijn ingegeven door het thema dat de titel van het project in zich draagt: hoe kunnen de mensen samenwerken. Het Exodusverhaal geeft voorbeelden van onrecht, angst, verzet, samenwerken, herdenken, solidariteit, afspraken maken. De hervertelling is dan ook op deze thema’s toegespitst.
Exodus is vrijwel integraal herverteld. Meer achtergrondinformatie daarover is te lezen in ‘Verhalen die ertoe doen’ hoofdstuk 6.

Colofon

‘De schouders eronder’ is in 1993 uitgegeven.
Samenstelling en uitvoering: Jos van Remundt en Thomas Tol.
Tekst verhaal: Simon Deen.
Eindredactie: Jaap Snoek.
Tekst correctie; Jaap Snoek (1993) Jan Hendriksen (2020)
Illustraties in het boekje: Monique Nieberg.
Melodie lied: Herman Rouw.

Voor de digitale versie zijn enkele noodzakelijke wijzigingen in teksten aangebracht. Zoals het hoofdstuk 9 en 10 en 11 en 12 uit het boekje ‘De schouders eronder’ deze zijn samengevoegd en er zijn stukken weggelaten.

We zouden het fijn vinden als u zorgvuldig met ‘De schouders eronder’ omgaat. Want dat blijft eigendom van Stichting Echelon. Het is tot stand gekomen door medewerking van velen die zich betrokken voelen bij de uitgangspunten en de werkwijzen van de Stichting. Deze uitgave is mogelijk gemaakt dankzij de donaties van de gebruikers! Vindt U het belangrijk dat er meerdere uitgaven en bouwstenen komen dan is een donatie van harte welkom. U kunt bijvoorbeeld 25 Euro storten op bankrekening: NL11 INGB 0005 7859 69 ten name van Stichting Echelon te Alkmaar onder vermelding van donaties website!

‘De schouders eronder’ is een onderdeel van een serie van vier delen. In deze serie zijn ook verschenen ‘Goede manieren’(Jozef), ‘In het spoor van de wind’ (Odysseus) en ‘David, held en schurk’ (koning David). Het zijn eenvoudige zwartwit gedrukte leesboekjes. Drie van die boekjes zijn alleen gezamenlijk verkrijgbaar: ‘Goede manieren’, ‘In het spoor van de wind’ en ‘David, held en schurk’.
De aanschafprijs van deze boekjes is € 19,50 inclusief verzenkosten. Maak € 19,50 over naar bankrekening: NL 11 INGB 0005 7859 69 t.n.v. Stichting Echelon ovv: ‘leesboekjes oude verhalen’ en geef uw naam en volledig adres op. Ontvangt u de boekjes niet binnen twee weken, neem dan contact op.

De gratis lessen

Spring naar boven