spring naar de tekst

Mag ik naar buiten?

“Mag ik naar buiten?’ is een veelgehoorde vraag voor ouders/opvoeders en leerkrachten. De zes- achtjarige kinderen beginnen de wereld om zich heen meer bewust te ervaren, ze leren hoe de wereld echt is.
In “In Goede Handen, hoofdstuk 3 kunnen we lezen: “In deze fase zijn de kinderen steeds meer in staat zich in te leven in anderen. Ze kunnen kennis maken met andere tijden, culturen, gebruiken en gewoonten en met andere meningen en opvattingen over het leven. Bovendien kunnen ze gestimuleerd worden om na te denken over zichzelf, de wereld om hen heen en over hun gevoelens en verlangens. Verhalen uit de jeugdliteratuur of uit de verschillende levensbeschouwelijke stromingen kunnen dan hun diensten bewijzen: ze bieden materiaal om over de levensvragen na te denken en erover te praten”.
Bekijk ons boekenaanbod
De kinderen beginnen hun vragen omtrent leven, lijden en dood bewuster te stellen. Een overlijden in hun directe omgeving, een ernstig zieke oma of leeftijdgenoot zijn gebeurtenissen die op deze leeftijd heel bewust ervaren worden en veel vragen oproepen. Zeker in deze periode rondom de coronacrisis. ‘Waarom worden mensen ziek? Waarom gaan mensen dood? Waarom moet je binnenblijven?’ Met name de vragen van kinderen omtrent sterven en lijden worden door leerkrachten vaak als moeilijk ervaren. Toch is het nodig dat de leerkracht op deze vragen ingaat. Door deze vragen geven de kinderen aan dat ze naar ‘buiten’ willen. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken en leren begrijpen. Vandaar de titel: “Mag ik naar buiten?”
Deze bijeenkomsten gaan vanuit een boeddhistische visie. Deze op het leven geënte gebeurtenissen betekenen onder meer: leren openstaan voor prettige en onprettige gebeurtenissen die hen kunnen overkomen en dat ze daarbij stil willen staan.

Doelgroep: kinderen 6/8 jaar.

Welke levensvragen staan vooral centraal in deze bijeenkomsten?
Wie is de mens?
Wat is de betekenis van lijden en dood?
Kijk ook bij onze aanpak ‘Levensvragen als richtsnoer’.

Opzet van de vier bijeenkomsten

In totaal zijn er vier bijeenkomsten met de daar bijbehorende verwerkingssuggesties. In deze bijeenkomsten krijgen de kinderen informatie over het leven van prins Siddharta en komen de volgende thema’s aan de orde:

  • De kinderen maken kennis met prins Siddharta. De kinderen weten dat Siddharta in een paleis woont waar het veilig is. Maar er is een muur om het paleis die het afsluit van de buitenwereld.
  • Siddharta wil graag naar buiten. Dat gevoel is voor veel kinderen herkenbaar. De kinderen moeten vaak van hun ouders/opvoeder wachten tot ze ouder zijn.
  • Siddharta weet buiten de muren van het paleis te komen. Aan de hand van de onprettige dingen die Siddharta budaviddaviditen buiten meemaakt, praten de kinderen met elkaar over vervelende dingen die hen zijn overkomen.
  • Aan de hand van het verhaal van prins Siddharta, weten de kinderen dat minder leuke dingen in het leven voorkomen. In deze bijeenkomst maken de kinderen kennis met ‘stil zitten en nadenken’

Bij bijeenkomst 1 staat een voorbeeldtekst die je kunt gebruiken om de ouders/opvoeders te informeren over het verhaal ‘Mag ik naar buiten?’ en de thema’s die behandeld worden.

Iedere bijeenkomst begint met een beknopte toelichting, met een afbeelding. Kunst heeft in het onderwijs een belangrijke rol (te vervullen). Kunst kan emoties oproepen. Kunst kan het vermogen stimuleren om aan te voelen hoe een ander de wereld ervaart en ziet. Bij het tonen van de afbeelding laat je vervolgens de kinderen als eerste reageren. We verwijzen hierbij naar de gesprekssuggesties, maar ga vooral uit van “de vijf W’s”: Waarom, Wanneer, Waar, Wie en Wat.
Bij iedere afbeelding is een verhaal. Daarbij worden jou een aantal verwerkingssuggesties aangeboden om de stof te verwerken.
Kijk ook eens bij passe-partout

En jij wilt, inmiddels enthousiast geworden, jouw vertelkunst bekwamen? Graag verwijzen wij je naar de achtergrondinformatie en de suggesties in ‘Verhalen die ertoe doen’ hoofdstuk 7, vanaf pagina 214 en hoofdstuk 5 in ‘Goede Handen’.

Toelichting bij het herschrijven van het verhaal

Prins Siddharta (later werd hij Boeddha genoemd) was de stichter van het boeddhisme. Hij leefde omstreeks 500 voor onze jaartelling. Er zijn veel mythen en legenden over zijn leven.
Bij bijeenkomst 1 is een korte samenvatting van het verhaal over Siddharta ‘s leven te lezen.
Voor deze vier bijeenkomsten hebben we een bewerking gemaakt van Siddharta ‘s levensverhaal, het is herschreven tot een eenvoudige opzet van het verhaal.
Kinderen in deze leeftijd komen voor het eerst een beetje `los’ van hun ouders/opvoeders. Ze leren de wereld om hen heen te beleven als een werkelijkheid die hen overkomt. Het oude boeddhistische verhaal over Siddharta sluit op een bepaalde manier aan bij deze situatie. Siddharta woonde in een paleis wat afgesloten was van de buitenwereld. Maar als hij ouder wordt, wil hij meer van de wereld zien. Buiten op straat leert hij dat er geen leuke dingen zijn die hem kunnen overkomen, hij maakt kennis met armoede, ouderdom en dood. In het boeddhisme streeft men ernaar de werkelijkheid te ervaren zoals die echt is en het woord lijden is daarbij belangrijk. Naar de kinderen toe vertalen we het lijden met: dingen die je overkomen. Er zijn prettige en onprettige dingen die je kunnen overkomen.

Colofon

‘Mag ik naar buiten?’, oorspronkelijke titel: ‘Ik wil naar buiten’ was een onderdeel van de zesdelige serie Verhalencarrousel van de serie Geestelijke Stromingen, die Echelon samen met uitgever Damon in 2003 uitgaf. En dit is een bewerking van de versie die in 1988 onder redactie van Jaap Molenaar tot stand kwam.
Samenstelling en uitvoering: Jackie Broekhuizen en Jos van Remundt.
Tekstverhaal: Jackie Broekhuizen.
Adviezen: Boeddhistisch Centrum Amsterdam, Sia Hollemans, Andrea Oostdijk.
Uitgetest en meegelezen door: Truus Falkman, ’n Esch Tilligte; Jose Mekenkamp, de Maten Oldenzaal; Tomas Tol, Nicolaasschool Volendam; Hermien Veger, Mariaschool Beuningen; leerkrachten van de Paulusschool te Amsterdam; leerkrachten van de Brandaris te Dronten.
Eindredactie: Jackie Broekhuizen.
Tekst correctie: Jaap Snoek (2003) Jan Hendriksen (2020).

In de digitale versie zijn noodzakelijke wijzingen in teksten en verwerking aangebracht. Zoals hoofdstuk 1 (een ander begin) en 4 (een ander slot) uit het boekje ‘Ik wil naar buiten’.

We zouden het fijn vinden als je zorgvuldig met ‘Mag ik naar buiten?’ omgaat. Want het blijft eigendom van de Stichting Echelon. Het is tot stand gekomen door medewerking van velen die zich betrokken voelen bij de uitgangspunten en de werkwijzen van de Stichting. Deze uitgave is mogelijk geworden dankzij de donaties van de gebruikers! Vindt U het belangrijk dat er meerdere uitgaven en bouwstenen komen dan is een donatie van harte welkom. U kunt bijvoorbeeld 25 Euro storten op IBAN: NL11 INGB 0005 7859 69 ten name van Stichting Echelon te Amsterdam onder vermelding van donaties website!
De gratis lessen

Spring naar boven